Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


Czym jest shared space?

Fotolia 59578465 Subscription Monthly M

Pojęcie „shared space” coraz częściej pojawia się, gdy mowa jest o planowaniu przestrzennym europejskich miast. Tłumacząc dosłownie, „shared space” to przestrzeń „współdzielona” - przestrzeń, która pozwala na jednoczesne poruszanie się w niej pieszych, rowerzystów, kierowców samochodów czy pojazdów transportu zbiorowego i dzięki temu wprowadzająca znaczne uspokojenie ruchu.

Takie podejście stanowi przeciwieństwo segregacji użytkowników ruchu, będącej standardem w projektowaniu przestrzeni publicznych, polegającej na dzieleniu użytkowników ruchu poprzez strefy, wiadukty i przejścia podziemne, barierki, krawężniki czy skrzyżowania z sygnalizacją.  Podobnie jak w przypadku stref pieszych czy obszarów uspokojonego ruchu, koncepcja „shared space” jest ukierunkowana na zmniejszenie dominacji samochodu, redukcję prędkości pojazdów, wzrost bezpieczeństwa drogowego, ale przy zastosowaniu innych rozwiązań - poprzez minimalizację rozgraniczeń pomiędzy pieszymi a pojazdami - likwidację krawężników, redukcję oznakowania pionowego (znaki drogowe) i poziomego (oznaczenia na jezdni), itp.

Choć idea „shared space” jest bardzo młoda, zarówno w Europie, jak i poza nią zostały już wprowadzone tego typu rozwiązania - przykładem może być szwedzkie miasto Norrkoping, Auckland w Nowej Zelandii czy holenderskie miejscowości Makkinga i Drachten. W ostatnim przykładzie, w Drachten, współdzielona przestrzeń została wprowadzona na dużym skrzyżowaniu, które wcześniej było w pełni oznakowane, funkcjonowała sygnalizacja świetlna segregująca użytkowników ruchu czy wysepki dla pieszych. Po zmianach zlikwidowana została sygnalizacja oraz większość oznakowań, a skrzyżowanie zamieniono na rondo. Zamiast typowej organizacji ruchu funkcjonuje zasada - samochody muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym i rowerzystom. Statystyki pokazały, że wskutek zmian znacznie wzrosło bezpieczeństwo – w ciągu czterech lat przed wprowadzeniem rozwiązania zdarzyło się tam 8 poważnych wypadków, w ciągu czterech lat po zmianach nie zdarzył się ani jeden. Ponadto przestrzeń stała się bardzo atrakcyjna i uczęszczana przez pieszych. Innym przykładem jest Londyn, gdzie w 2012 roku na popularnej i uczęszczanej Exhibition’s Road wprowadzono wspólną przestrzeń, udostępnioną dla pieszych, rowerzystów i kierowców. W rezultacie wzrosła liczba rowerzystów, spadła średnia prędkość pojazdów, a przestrzeń stała się bardziej atrakcyjna i estetyczna.

Te i inne przykłady miast, które testowały rozwiązanie wskazują na to, że na współdzielonych ulicach zarówno piesi jak i kierowcy są bardziej uważni i zachowują większą ostrożność, mając świadomość, że poruszają się po ulicy wraz z innymi użytkownikami ruchu. W efekcie, w większości przypadków, gdzie zastosowano „shared space” paradoksalnie spadła liczba wypadków z udziałem pieszych. Ponadto, w miastach tych zastosowanie rozwiązania przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności przestrzeni , ale również zwiększenia integracji i spójności pomiędzy użytkownikami ruchu. Może to być zatem ciekawa alternatywa w stosunku np. do wprowadzania fizycznych środków uspokajania ruchu czy stref ograniczonej prędkości, wymaga ona jednak szczegółowej analizy lokalizacji i wzięcia pod uwagę wielu istotnych aspektów – nie tylko w zakresie warunków ruchu drogowego i pieszego.

W ramach projektu ENTER.HUB, w którym uczestniczy Gdynia,  analizowane były różne rozwiązania mające na celu usprawnienie ruchu, integrację oraz uatrakcyjnienie przestrzeni przed budynkiem dworca w Gdyni Głównej. Jednym z zaproponowanych rozwiązań było właśnie wprowadzenie strefy współdzielonej na odcinku przed budynkiem Dworca. O wynikach analiz pisaliśmy niedawno w artykule pt. „Zmiany w okolicy Dworca Gdynia Główna? - wyniki analizy”.

[zdjęcie tytułowe: © scusi - Fotolia.com]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."