Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


Modelowanie ruchu na obszarze miasta

Model ruchu

Nowoczesne zarządzanie miastem, a w szczególności prowadzenie prac planistycznych i podejmowanie decyzji strategicznych w zakresie rozwoju systemu transportowego wymaga stosowania nowoczesnych i rozbudowanych narzędzi. Jednym z takich narzędzi jest symulacyjny model transportowy, odzwierciedlający zachowania transportowe mieszkańców miasta związane z codziennymi podróżami. 

Model ten pozwala na ocenę funkcjonowania systemu transportowego w mieście, jak również na analizy i prognozy natężeń ruchu drogowego czy wielkości potoków pasażerskich w transporcie zbiorowym, a tym samym pozwala na efektywne planowanie i zarządzanie systemem transportowym. Ponadto, model może być wykorzystywany w celach operacyjnych, np. do zaplanowania obsługi transportowej podczas imprez masowych czy robót drogowych.

Spośród metod modelowania ruchu w miastach najpopularniejszym podejściem jest czterostopniowe modelowanie ruchu. Wyróżnia się w nim następujące etapy:

  1. generacja podróży, w której określa się matematycznie ilość ruchu generowanego lub absorbowanego przez poszczególne rejony transportowe miasta;
  2. rozkład przestrzenny podróży, w którym buduje się więźby ruchu, pokazujące skąd i dokąd podróżują mieszkańcy i osoby podróżujące po mieście;
  3. podział zadań przewozowych, który pokazuje jakimi środkami transportu podróżują mieszkańcy;
  4. rozkład ruchu na sieć, który na podstawie zastosowanych algorytmów mówi o tym, którędy będą podróżować ludzie na trasie pomiędzy źródłem a celem podróży, z uwzględnieniem strategii zarządzania i sterowania ruchem.

Do budowy modeli ruchu w miastach stosuje się obecnie specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do celów planistycznych i operacyjnych.
W Polsce, modelem transportowym (jako oficjalnym, udostępnianym narzędziem) dysponuje kilka miast. W Gdyni, planowane jest opracowanie rozszerzonego 3-poziomowego symulacyjnego modelu systemów transportu (MST) w ramach projektu unijnego DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility), realizowanego w ramach inicjatywy CIVITAS.
Model transportowy dla Gdyni zostanie opracowany przez Politechnikę Gdańską – jednego z partnerów konsorcjum projektu DYN@MO. Model ten powstanie w oparciu o badania ruchu, które zostaną przeprowadzone w Gdyni i pozwolą na uzyskanie szczegółowych informacji na temat zachowań, preferencji i potrzeb transportowych mieszkańców Gdyni. Będzie on obejmował 3 poziomy:

  • Model makroskopowy, który będzie narzędziem pomocnym m.in. podczas tworzenia i rozwijania gdyńskiego SUTP (Sustainable Urban Transport Plan – Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego), również realizowanego w ramach CIVITAS DYN@MO, a także dostarczy dane do modelu mezoskopowego.
  • Model mezoskopowy, który wykorzystywany będzie np. do analiz scenariuszy zmian w organizacji ruchu oraz do szacowania efektywności tych scenariuszy. Model mezoskopowy wraz z makroskopowym dadzą podstawę do opracowania modelu mikroskopowego.
  • Model mikroskopowy, który pozwoli na weryfikację, a także demonstrację wyników modelowania.

 Model ruchu dla Gdyni

Opracowany model będzie stanowił podstawowe, jednolite i uniwersalne narzędzie wykorzystywane podczas zarządzania ruchem i planowania transportu w Gdyni. W zakresie zarządzania mobilnością będzie on służył m.in. do pozyskiwania informacji niezbędnych do uzupełnienia i aktualizacji gdyńskiego SUMP (Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej), który zostanie opracowany w ramach inicjatywy unijnej CIVITAS DYN@MO, czy też analizy i oceny efektów proponowanych w SUMP działań na zarządzanie mobilnością.

 [zdjęcia: materiały ZDIZ]

lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."