Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


Elektromobilność wśród mieszkańców Gdyni - wyniki badań!

W związku z obowiązującą Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., Gmina Miasta Gdyni przygotowuje strategię rozwoju elektromobilności. Jednym z działań podjętych przez miasto jest realizacja projektu unijnego CAR (Creating Automotive Renewal), którego celem jest zwiększanie świadomości i promowanie elektromobilności w miastach.

Gmina Miasta Gdyni przystąpiła do badania dotyczącego świadomości i zachowań w zakresie elektromobilności wśród mieszkańców Gdyni. Celem badania jest umożliwienie analizy aktualnego stanu elektromobilności i potencjału jej rozwoju w mieście Gdynia.

Opracowanie przedstawia raport z wykonanych badań opinii publicznej wśród mieszkańców Gdyni, dotyczących świadomości i aktualnego stanu elektromobilności w Gdyni. Badanie opinii było przeprowadzone w ramach realizacji Projektu Unijnego CAR (Creating Automotive Renewal) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk. Program zakłada promocję działań wdrażających mobilność elektryczną na dużą skalę w krajach Południowego Bałtyku.

Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview). Badania zostały zaprojektowane, przetworzone i przeanalizowane przez Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością. Ankieta była dostępna poprzez stronę internetową Referatu, składała się z 26 pytań i dotyczyła sytuacji obecnej, jak również planowanych działań, a także potrzeb mieszkańców dotyczących elektromobilności w mieście Gdynia. Ankietyzacja online była przeprowadzana od czerwca do września 2019 roku.

 W badaniu wzięło udział 246 osób. Dzięki przeprowadzonym badaniom dowiedzieliśmy się m.in., że:

  • Najważniejszymi działaniami wspierającymi rozwój elektromobilności przez miasto są odpowiednio: dedykowane miejsca parkingowe dla pojazdów elektrycznych, udostępnienie mieszkańcom mikropojazdów elektrycznych do bezpłatnych testów (rowery, hulajnogi), dotacja miejska do zakupu mikropojazdów elektrycznych (rowery, hulajnogi).
  • Udział osób, które rozważyłyby kupno samochodu elektrycznego, jeśli jego całkowite koszty użytkowania byłyby porównywalne do kosztów użytkowania samochodu spalinowego wynosi 75,6%.
  • Największy potencjał substytucyjny dla samochodu konwencjonalnego stanowi samochód elektryczny a najniższy hulajnoga tradycyjna.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą na dostosowanie strategii rozwoju elektromobilności do oczekiwań oraz potrzeb mieszkańców Gdyni oraz aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Badanie zostało wykonane w ramach realizacji projektu unijnego CAR (Creating Automotive Renewal), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."