Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


Hulajnogą po Gdyni. Bogaty wybór i nowe przepisy

Hulajnoga Gdynia

W ubiegłym tygodniu – dokładnie 20 maja 2021 roku – weszły w życie przepisy nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Nowe zapisy uregulowały status m.in. elektrycznych hulajnóg. Dla Gdyni to szansa na rozwój mikromobilności i efektywnego realizowania potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. To także duże wyzwanie. Dlatego Gdynia podejmuje szereg działań mających usprawnić wprowadzenie przepisów.

Nowe przepisy, obowiązujące od 20 maja br., dotyczą urządzeń, które w ostatnich latach stały się szczególnie popularne wśród mieszkańców miast, w tym także Gdyni. Nowelizacja reguluje status takich pojazdów, jak hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego (UTO) czy urządzenia wspomagające ruch (UWR). Do UTO zaliczają się m.in. segwaye, a także elektryczne deskorolki i monocykle. Z kolei UWR to urządzenia napędzane siłą mięśni, ale niebędące pojazdami. To m.in. rolki czy deskorolki.

– Chociaż samo dzielenie się usługami nie jest nową koncepcją, postęp technologiczny pozwolił na wyjście poza tradycyjne modele transportu. Przepisy, które regulują mikromobilność współdzieloną, pojawiły się w Polsce po raz pierwszy. Przed 20 maja hulajnoga nie była formalnie pojazdem i zgodnie z prawem drogowym była traktowana jak pieszy. Nowe prawo wprowadza przejrzyste zasady korzystania z urządzeń oraz ich parkowania w przestrzeni miejskiej – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

NOWE PRZEPISY

Po zmianach przepisów kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Może się on poruszać z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów należy korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Tutaj kierującego hulajnogą również obowiązuje prędkość dopuszczalna 20 km/h.

W wyjątkowych sytuacjach hulajnogą elektryczną można jechać po chodniku lub drogą dla pieszych. To dozwolone, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów odbywa się z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Trzeba jednak pamiętać o następujących zasadach:

  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Wprowadzone regulacje zwiększają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, umożliwiają też nakładanie kar za nieprzestrzeganie przepisów. Dla miast, w tym również dla Gdyni, nowe przepisy to szansa na rozwój mikromobilności i efektywnego realizowania potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. To także duże wyzwanie, dlatego Gdynia podejmuje szereg działań mających usprawnić wprowadzenie przepisów.

– Sezon 2021/2022 to wyzwanie zarówno dla operatorów, jak i dla miasta. Stawiamy na współpracę pomiędzy miastem a operatorami, obserwujemy i wyciągamy wnioski. Jesteśmy w trakcie wdrażania pierwszego etapu wyznaczania parkingów dla hulajnóg. Cały czas podpisujemy także porozumienia z operatorami. Są one dostosowane do nowych regulacji krajowych. Widzimy duży potencjał w e-hulajnogach tworzących element łańcucha podróży. To urządzenia, które służą mieszkańcom jako środek transportu przede wszystkim na krótkich dystansach, są chętnie wypożyczane w okolicach przystanków komunikacji miejskiej i obok innych generatorów ruchu. Dla turystów spełniają inną funkcję, często służą przemieszczaniu się na całej planowanej trasie podróży – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni.

6 OPERATORÓW W GDYNI

Trwa podpisywanie porozumień z operatorami hulajnóg. W sezonie letnim na terenie Gdyni będzie działało 6 operatorów:

  • Lime,
  • Quick,
  • Logo,
  • Tier,
  • Blinkee,
  • Dott.

– W tym sezonie spodziewamy się łącznie około 3000 hulajnóg w całej Gdyni. W kwietniu podpisaliśmy pierwsze porozumienie z firmą Tier, w ostatnim tygodniu z firmą Dott, jesteśmy w kontakcie z wszystkimi sześcioma operatorami. Omawiamy możliwość przeprowadzenia wspólnej kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości i budowanie kultury jazdy użytkowników różnych środków transportu – mówi Alicja Pawłowska, kierownik Referatu Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta Gdyni.

PARKINGI DLA HULAJNÓG

Zgodnie z prawem współdzielone hulajnogi będzie można zaparkować i zostawić w wyznaczonych do tego miejscach lub tak, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom ruchu. Gdynia jest obecnie w trakcie wdrażania pierwszego etapu wyznaczania parkingów. Znaczna część będzie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej i w miejscach o wysokim natężeniu ruchu. Ponadto do momentu ponownego uruchomienia systemu roweru miejskiego Mevo sieć stacji zdawczo-odbiorczych uzupełnią stojaki roweru publicznego.

– Ważnym czynnikiem, jaki stał za wyborem lokalizacji, były dotychczasowe miejsca, w których użytkownicy pozostawiali hulajnogi. Ze względu na wcześniejszy brak regulacji krajowych miejsca te w sezonie 2021/2022 będą wyrysowane w przestrzeni pieszej, w formie wymalowanego obszaru z piktogramem, w taki sposób, by nie utrudniać ruchu pieszego. Na parkingach, poza hulajnogami, mieszkańcy mogą pozostawić także inne urządzenia, deskorolki elektryczne, prywatne hulajnogi i segwaye. Wyznaczone miejsca będą ogólnodostępne, nie przypisujemy poszczególnych miejsc konkretnym operatorom – tłumaczy Justyna Suchanek, z Referatu Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta Gdyni, koordynatorka projektu współdzielonych hulajnóg w mieście.

Przyjęcie regulacji krajowych i zakwalifikowanie hulajnogi jako pojazdu pozwoli na uruchomienie w kolejnych latach innego trybu polegającego na wyznaczaniu miejsc postojowych na miejscach parkingowych jako elementu organizacji ruchu. Docelowo w strefach płatnego parkowania cześć miejsc przypadać ma na bezpłatne miejsca postoju dla hulajnóg i rowerów. W różnych lokalizacjach Gdyni mają też powstać tzw. hotspoty, łączące różne zrównoważone środki transportu, zarówno współdzielone, jak i prywatne. W kolejnym etapie planowane jest przygotowanie kodeksu dobrych praktyk, zwiększających świadomość parkowania hulajnóg w mieście. Powstanie on przy współpracy z działającymi w mieście operatorami.

Fot. tytułowe: M. Mielewski
Źródło: gdynia.pl

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."