Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


CityChangerCargoBike (CCCB)

CCCB h2020

Wprowadzenie na szeroką skalę i zastosowanie rowerów towarowych na obszarach miejskich okazało się być przełomem dla miast: poprawia się wizerunek roweru, przyczynia się do wzrostu liczby rowerzystów (zarówno w przypadku towarów, jak i pasażerów), przestrzeń miejska jest wykorzystywana bardziej efektywnie, poprawia jakość powietrza, poziom bezpieczeństwa i jakość życia.

Jednak to innowacyjne rozwiązanie jest obecne tylko w kilku europejskich miastach i w większości z nich tylko w fazie początkowej.

CityChangerCargoBike (CCCB) zamierza to zmienić - zwiększyć oraz przyspieszyć wykorzystanie rowerów towarowych w miastach. CCCB wykorzysta najlepsze przykłady realizacji tego rodzaju polityki, konteksty i wiedzę specjalistyczną z Europy, aby przenieść je na dużą skalę i w najlepszy możliwy sposób do nowych miast.

Projekt CCCB opiera się na olbrzymim potencjale rowerów dostawczych do zastąpienia nawet:

 • 23 - 25% dostaw komercyjnych w miastach,
 • 50% komercyjnych podróży służbowych i obsługi technicznej,
 • 77% prywatnych podróży logistycznych (zakupy, wypoczynek, transport dzieci).

Co więcej, rowery towarowe przynoszą ze sobą zupełnie nową kulturę rowerową: nowe, modne modele rowerów do przewozu ładunków, sklepy rowerowe specjalizujące się w sprzedaży rowerów cargo, nowe koncepcje logistyczne.

CCCB ma następujące cele:

 • Podnoszenie świadomości wśród odpowiednich podmiotów: sektora publicznego, prywatnego i komercyjnego.
 • Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi do transferu wiedzy i doświadczeń między miastami - liderami i „miastami uczącymi się" w dziedzinie rowerów towarowych, np. wymiana peer-to-peer.
 • Stworzenie korzystnych warunków ramowych dla użytkowania rowerów towarowych.
 • Zmniejszenie kongestii drogowej, emisji zanieczyszczeń i hałasu przy zwiększeniu bezpieczeństwa i poprawie wykorzystania przestrzeni publicznej.

Czas realizacji projektu to 36 miesięcy, projekt rozpoczął się w dnia 1 września 2018 roku.

Budżet dla Miasta Gdyni wynosi 109 950 EURO (ok. 494 775 zł). Koszty kwalifikowalne w ramach projektu są finansowane na poziomie 100%. Ponadto od kosztów kwalifikowalnych naliczane jest 25% dofinansowania za poniesione koszty administracyjne.

Konsorcjum projektu składa się z 20 partnerów. Część z nich to miasta bardzo doświadczone, mające za sobą liczne projekty związane z przedmiotowym tematem oraz posiadające ogromną wiedzę w tym zakresie. Projekt koordynuje firma FGM-AMOR z Austrii, która od 2011 roku zajmuje się tematyką logistyki miejskiej i rowerów cargo. Partnerzy projektu poza Gdynią to:

 • Europejska Federacja Cyklistów (ECF)
 • Europejska Federacja Logistyki Rowerowej (ECLF)
 • Stowarzyszenie Copanhagenize
 • Utrecht (Holandia)
 • Oslo (Norwegia)
 • Mechelen (Belgia)
 • Lizbona (Portugalia)
 • Strasburg (Francja)
 • Cambridge (Wielka Brytania)
 • Donostia/San Sebastian (Hiszpania)
 • Vitoria-Gasteiz (Hiszpania)
 • Alba Iulia (Rumunia)
 • Dubrownik (Chorwacja)
 • Rimini (Włochy)
 • Varna (Bułgaria)
 • Drama (Grecja)
 • Praga (Czechy)
 • Politechnika Krakowska.

Gdynia w projekcie jest miastem uczącym się - czerpie wiedzę od partnerów projektu, będzie wdrażać programy pilotażowe, organizować warsztaty, tworzyć materiały edukacyjne oraz promować ruch rowerowy z użyciem rowerów towarowych.

W Gdyni projekt ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie sposobów wykorzystania roweru towarowego (cargo) i jego popularyzację wśród prywatnych użytkowników. Przystępując do projektu wykorzystujemy efekt synergii z projektem CoBiUM, w którym zabezpieczone będą środki na zakup samych pojazdów z przeznaczeniem do przeprowadzania pilotaży.