Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


ENTER.HUB

logo ENTER.HUB Urb UE

Dnia 1 lutego 2013 roku w Gdyni rozpoczęto realizację europejskiego projektu ENTER.HUB (European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits). Projekt promuje węzły kolejowe o znaczeniu regionalnym/ kolei dużych prędkości jako siłę napędową dla zrównoważonego, ekonomicznego, kulturowego i społecznego rozwoju miast średniej wielkości.

W ramach niego, specjalnie powołane, Lokalne Grupy Wsparcia złożone przedstawicieli firm i instytucji, wspólnymi siłami opracują koncepcje zagospodarowania przestrzeni swoich węzłów kolejowych, dzięki którym obiekty te staną się atrakcyjnymi miejscami nie tylko dla podróżnych i mieszkańców, ale również dla rozwoju usług, co jest szczególnie ważne teraz - w dobie kryzysu Zjednoczonej Europy. Ważnym elementem projektu ENTER.HUB jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami.

ENTER.HUB prowadzony jest w ramach programu URBACT II i rozwijany zgodnie z filozofią głównych dokumentów obowiązujących w Unii Europejskiej, w szczególności: Strategii Europa 2020, Strategii Lizbońskiej, Białej Księgi: Europejska Polityka Transportowa, Traktatów Rzymskich, Funduszu „Łącząc Europę”, Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, itp.

Mapa

W projekcie udział bierze 10 miast i 2 regiony z 9 różnych państw:

- Włochy: Reggio Emilia (lider projektu),
- Francja: Creil,
- Szwajcaria: Lugano,
- Niemcy: Rostock, Ulm,
- Polska: Gdynia, Łódź,
- Szwecja: Orebro,
- Wielka Brytania: Preston,
- Portugalia: Porto,
- Hiszpania: Ciudad Real, Girona.

W ramach projektu ENTER.HUB, miasta partnerskie będą realizowały zadania uzależnione od roli ich węzła w sieci transportowej. Działania te dotyczą np. poprawy funkcjonowania transportu publicznego w okolicy węzła (Łódź), poprawy jego wizerunku (Ulm), rozwoju usług logistycznych w węźle (Orebro).

W naszym przypadku, węzeł transportowy przy Dworcu w Gdyni Głównej został zakwalifikowany jako siła napędowa - "turbina" wspomagająca rozwój miasta.

Projekt trwa 27 miesięcy i zakończy się w kwietniu 2015 roku. Jego całkowity koszt to 717 410 EUR, w tym 40 730 EUR przeznaczone zostało na realizację części gdyńskiej.

Powołana na rzecz projektu Gdyńska Lokalna Grupa Wsparcia składa się z pracowników:

- Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
- Urzędu Miasta w Gdyni:

•    Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych,
•    Wydziału Inwestycji,
•    Referatu Promocji i Turystyki,
•    Biura Rozwoju Miasta,
•    Biura Ogrodnika Miasta,

- Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni,
- Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
- Centrum Designu Gdynia,
- Agencji Rozwoju Gdyni,
- Polskich Kolei Państwowych S.A.,
- PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście,
- Polskich Linii Kolejowych S.A.

Grupa ma charakter otwarty, ZDiZ w Gdyni (koordynator projektu) planuje rozszerzać ją o kolejnych interesariuszy.

Węzeł transportowy Dworzec Gdynia Główna będzie miał strategiczną rolę w przedstawieniu atutów miasta. Lokalna Grupa Wsparcia opracuje koncepcję zagospodarowania terenu węzła (Lokalny Plan Działania), dzięki której stanie się on przyjazną dla ludzi częścią Śródmieścia. Koncepcja uwzględni m.in. reorganizację układu przystanków autobusowych i trolejbusowych, zmiany w układzie drogowym. Z pewnością, usprawni i przyspieszy to dostęp do istotnych z punktu widzenia gospodarczego, turystycznego, kulturowego i usługowego miejsc w Gdyni. Planowane jest również wyznaczenie, na terenach sąsiadujących z węzłem, przestrzeni pod nowe obiekty, które staną się atrakcyjnymi miejscami dla mieszkańców, osób przyjezdnych i przedsiębiorców oraz które przyczynią się do rozwoju miasta. Chcielibyśmy, aby obszar węzła stał się przestrzenią, w której piesi mogą bezpiecznie i swobodnie się poruszać. Istotną rolę w koncepcji stanowi przystosowanie węzła do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt ENTER.HUB daje ogromną możliwość, aby węzeł transportowy Dworzec Gdynia Główna stał się nowoczesną wizytówką naszego miasta.

HubLokalna Grupa Wsparcia, w trakcie spotkań:

- dokona przeglądu istniejących już koncepcji zagospodarowania węzła,
- będzie omawiać sprawdzone i skuteczne rozwiązania z innych miast,
- wdroży dobre praktyki w plan zagospodarowania gdyńskiego węzła,
- rozważy szansę rozwoju nowych usług typu: Bike&Ride, Park&Ride, Rent a Bike, Kiss&Ride,
- opracuje Lokalny Plan Działania.

Przedstawiciele zespołu będą uczestniczyć w warsztatach wraz z reprezentantami miast partnerskich, na których będą omawiać poczynione działania oraz wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań problemów danego węzła.