Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Segment

segment

SEGMENT to trzyletni projekt (2010-2013), który miał na celu sprawdzenie wpływu marketingowej segmentacji rynku na przekonywanie ludzi do zmiany zachowań oraz zmotywowania ich do korzystania z mniej energochłonnych środków transportu.

Projekt koncentrował się na “punktach zwrotnych w życiu”, które skłaniają ludzi do zakwestionowania swoich dotychczasowych przyzwyczajeń transportowych. W ramach projektu wykorzystano segmentację rynkową, aby powiększyć korzystny wpływ kampanii marketingowych ukierunkowanych na zarządzanie mobilnością.

Gdynia oraz 6 europejskich miast partnerskich zastosowały założenia projektu do sprawdzenia przyjętej metodologii, a w szczególności ustalenia, czy założony cel może być osiągnięty na podstawie ograniczonych danych rynkowych. Założeniem SEGMENT było zbudowanie fundamentów do wdrażania skutecznych kampanii marketingowych kształtujących pożądane zachowania transportowe w całej Europie.

Rezultaty:

Uniwersalny model segmentacji marketingowej i metodologia gromadzenia i_analizy danych w celu maksymalizacji integracji pomiędzy wartościami życia i_„punktami zwrotnymi w życiu”. Model został przetestowany i wdrożony w Gdyni oraz 6_miastach partnerskich projektu. W rezultacie może zostać dopasowany i_wykorzystany we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Skuteczne kampanie marketingowe odpowiednio skierowane do określonej grupy docelowej wdrożone w_Gdyni i 6 miastach partnerskich projektu, miały wpłynąć na zmiany w postawie społeczeństwa (percepcji, satysfakcji, świadomości, przychylności, aspiracji, wartości) i zachowaniu wobec zrównoważonego transportu (mierzone poprzez porównanie wyników badań monitorujących z zebranymi wcześniej danymi z każdego miasta).

Rozwój kompetencji i zdolności transportowych w Europie w celu zwiększenia i_przyspieszenia podejmowania i_wymiany najlepszych praktyk europejskich przy opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu kampanii marketingowych, udoskonalonych poprzez wykorzystanie mieszanki technik marketingowych dla ściśle określonych grup społecznych zdefiniowanych przez “punkty zwrotne w życiu”.