Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Trolley

Projekt Trolley był realizowany w latach 2010-2013, w ramach programu Central Europe. Projekt miał na celu promocję trolejbusów jako czystego i najbardziej ekonomicznego środka transportu w miastach i regionach Europy Centralnej.

W oparciu o swe bogate doświadczenie, dziewięciu partnerów projektu z sześciu krajów Europy Centralnej - Eberswalde i Lipsk (Niemcy), Salzburg (Austria), Gdynia i Uniwersytet Gdański (Polska), Szeged (Węgry), Brno (Czechy) oraz Parma (Włochy) wraz z organizacją TROLLEYMOTION poszukiwało możliwości odblokowania ogromnego potencjału trolejbusów by przekształcać system transportowy z "napędzanego paliwem" na "elektromobilny". Partnerstwo to obejmowało 25% wszystkich trolejbusów, jak również 30% linii trolejbusowych aktualnie funkcjonujących na obszarze Europy Centralnej.

Główne cele projektu TROLLEY były następujące:

- opracowanie strategii działania możliwych do wdrożenia w innych miastach posiadających komunikację trolejbusową,
- opracowanie innowacyjnych metod promocji komunikacji trolejbusowej, pozycjonowanie jej jako środka transportu przyjaznego dla środowiska,
- rewitalizacja i poprawa wizerunku komunikacji trolejbusowej w Europie Środkowej.

Dla tak sformułowanych celów przyjęto strukturę projektu, która obejmuje trzy zasadnicze "pakiety robocze" dotyczące:

- optymalizacji zużycia energii,
- zwiększenia niezawodności i efektywności,
- poprawy wizerunku komunikacji trolejbusowej.

W ramach ostatniego pakietu roboczego realizowane były liczne zadania o charakterze promocyjnym oraz wykorzystujące instrumentarium badań marketingowych. Działania te w szczególności dotyczyły:

- kształtowania wizerunku ekomobilności komunikacji trolejbusowej,
- wzrostu świadomości istnienia komunikacji trolejbusowej wśród podróżnych,
- powołania Środkowoeuropejskiego Centrum Wiedzy o Komunikacji Trolejbusowej.

Jednym z najciekawszych działań adresowanych do szerokiego grona odbiorców były Obchody Europejskiego Dnia Trolejbusowego, który od 2010 r. jest obchodzony przez coraz większą liczbę miast, również tych, które nie są partnerami projektu (w 2012r. obchody byly celebrowane m.in. w Tychach i Lublinie).

[dr Marcin Wołek, Katedra Rynku Transportowego, Uniwersytet Gdański]