Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Projekt CAR

CAR-SB-logotype

W ramach projektu CAR (Creating Automotive Renewal) zostaną opracowane rozwiązania systemowe do wdrożenia i rozbudowy systemów dla pojazdów elektrycznych, w skład których wejdą pojazdy, stanowiska ładowania, rozwiązania płatnicze, modele biznesowe oraz informacje i dyskusje z firmami i organizacjami, które są zainteresowane inwestowaniem w flotę pojazdów elektrycznych.

Projekt: CAR - Creating Automotive Renewal
Program ramowy: INTERREG South Baltic EU

Oś priorytetowa: 3 - Poprawa łączności transgranicznej w funkcjonalnym niebieskim i zielonym obszarze transportu
Cel szczegółowy: 3 - Poprawa jakości i zrównoważenia środowiskowego usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku
Czas trwania projektu: 01.2018 – 12.2020
Partnerzy projektu:
- LP - Industrial Development Centre South; Lund municipality; RISE – Szwecja,
- PVA-MV AG; ROSTOCK PORT GmbH – Niemcy
- DTU Elektro - Technical Univerity of Denmark - Electrical Engineering; Regional Municipiality of Borholm - Dania
- Politechnika Gdańska Wydział Chemii; Miasto Szczecin; Fundacja Poszanowania Energii / Miasto Gdynia / - Polska

Cele Miasta Gdyni przystąpienia do projektu:
1. Uzupełnienie strategii Miasta Gdyni 2030 o elementy związane z elektromobilnością przez kontynuowanie badań preferencji i oczekiwań mieszkańców Gdyni związanych z carsharingiem, infrastrukturą ładowania EV, potencjalnym wprowadzeniem strefy zeroemisyjnej, zakupem autobusów z napędem wodorowym lub elektrycznym vs trolejbusy -- badania fokusowe/pogłębione.
2. Opracowanie założeń dla systemu obsługi infrastruktury stacji ładowania (informacji o stacjach, systemu dostępu i płatności, modeli biznesowych - realizacji procesu ładowania) kompatybilnych z systemami obsługi pojazdów elektrycznych, dostępnych w pasie południowego Bałtyku – współpraca transgraniczna.
3. Zbudowanie pilotażowej stacji ładowania, będącej elementem „północnego korytarza" dla EV.
4. Współpraca z miastem Szczecin w stworzeniu „północnego korytarza" dla samochodów elektrycznych (EV) – porównanie przyjętych modeli i rozwiązań.
     4.1. Włączenie do współpracy miasta Koszalin (dzielenie się wiedzą) – zabezpieczenie ładowania w ½ korytarza (zasięg EV).