Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Projekt CityChangerCargoBike (CCCB)

CCCB h2020

Wprowadzenie na szeroką skalę i zastosowanie rowerów towarowych na obszarach miejskich okazało się być przełomem dla miast: poprawia się wizerunek roweru, przyczynia się do wzrostu liczby rowerzystów (zarówno w przypadku towarów, jak i pasażerów), przestrzeń miejska jest wykorzystywana bardziej efektywnie, poprawia jakość powietrza, poziom bezpieczeństwa i jakość życia.

Jednak to innowacyjne rozwiązanie jest obecne tylko w kilku europejskich miastach i w większości z nich tylko w fazie początkowej.

CityChangerCargoBike (CCCB) zamierza to zmienić - zwiększyć oraz przyspieszyć wykorzystanie rowerów towarowych w miastach. CCCB wykorzysta najlepsze przykłady realizacji tego rodzaju polityki, konteksty i wiedzę specjalistyczną z Europy, aby przenieść je na dużą skalę i w najlepszy możliwy sposób do nowych miast.

Projekt CCCB opiera się na olbrzymim potencjale rowerów dostawczych do zastąpienia nawet:

 • 23 - 25% dostaw komercyjnych w miastach,
 • 50% komercyjnych podróży służbowych i obsługi technicznej,
 • 77% prywatnych podróży logistycznych (zakupy, wypoczynek, transport dzieci).

Co więcej, rowery towarowe przynoszą ze sobą zupełnie nową kulturę rowerową: nowe, modne modele rowerów do przewozu ładunków, sklepy rowerowe specjalizujące się w sprzedaży rowerów cargo, nowe koncepcje logistyczne.

CCCB ma następujące cele:

 • Podnoszenie świadomości wśród odpowiednich podmiotów: sektora publicznego, prywatnego i komercyjnego.
 • Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi do transferu wiedzy i doświadczeń między miastami - liderami i „miastami uczącymi się" w dziedzinie rowerów towarowych, np. wymiana peer-to-peer.
 • Stworzenie korzystnych warunków ramowych dla użytkowania rowerów towarowych.
 • Zmniejszenie kongestii drogowej, emisji zanieczyszczeń i hałasu przy zwiększeniu bezpieczeństwa i poprawie wykorzystania przestrzeni publicznej.

Czas realizacji projektu to 36 miesięcy, projekt rozpoczął się w dnia 1 września 2018 roku.

Budżet dla Miasta Gdyni wynosi 109 950 EURO (ok. 494 775 zł). Koszty kwalifikowalne w ramach projektu są finansowane na poziomie 100%. Ponadto od kosztów kwalifikowalnych naliczane jest 25% dofinansowania za poniesione koszty administracyjne.

Konsorcjum projektu składa się z 20 partnerów. Część z nich to miasta bardzo doświadczone, mające za sobą liczne projekty związane z przedmiotowym tematem oraz posiadające ogromną wiedzę w tym zakresie. Projekt koordynuje firma FGM-AMOR z Austrii, która od 2011 roku zajmuje się tematyką logistyki miejskiej i rowerów cargo. Partnerzy projektu poza Gdynią to:

 • Europejska Federacja Cyklistów (ECF)
 • Europejska Federacja Logistyki Rowerowej (ECLF)
 • Stowarzyszenie Copanhagenize
 • Utrecht (Holandia)
 • Oslo (Norwegia)
 • Mechelen (Belgia)
 • Lizbona (Portugalia)
 • Strasburg (Francja)
 • Cambridge (Wielka Brytania)
 • Donostia/San Sebastian (Hiszpania)
 • Vitoria-Gasteiz (Hiszpania)
 • Alba Iulia (Rumunia)
 • Dubrownik (Chorwacja)
 • Rimini (Włochy)
 • Varna (Bułgaria)
 • Drama (Grecja)
 • Praga (Czechy)
 • Politechnika Krakowska.

Gdynia w projekcie jest miastem uczącym się - czerpie wiedzę od partnerów projektu, będzie wdrażać programy pilotażowe, organizować warsztaty, tworzyć materiały edukacyjne oraz promować ruch rowerowy z użyciem rowerów towarowych.

W Gdyni projekt ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie sposobów wykorzystania roweru towarowego (cargo) i jego popularyzację wśród prywatnych użytkowników. Przystępując do projektu wykorzystujemy efekt synergii z projektem CoBiUM, w którym zabezpieczone będą środki na zakup samych pojazdów z przeznaczeniem do przeprowadzania pilotaży.