Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Zadanie G1.3 - Strefy piesze i zarządzanie dostępnością

Drukuj

Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu dla Gdyni (SUTP), utworzony w ramach projektu BUSTRIP, zawiera koncepcję zarządzania mobilnością dla centrum miasta, w celu zmniejszenia w nim ruchu samochodowego. Przy wsparciu danych z modelu ruchu (zadanie G3.1) oraz po konsultacjach społecznych, zostaną podjęte działania, mające na celu stałe lub czasowe wyeliminowanie ruchu pojazdów na wybranych częściach niektórych ulic.

Efektem tego działania będzie utworzenie pierwszego deptaka w centrum Gdyni, który będzie miał zarówno akceptację polityczną, jak i publiczną.

Główne cele zadania:

Stan istniejący

Ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta jest bardzo często trudną, polityczną decyzją. Pomysł otwarcia ulic dla pieszych może być popularny i pożądany, ale realizacja takiego działania w Gdyni jest nadal bardzo innowacyjnym przedsięwzięciem. Miasta w Polsce, które mają strefy piesze, liczą sobie zazwyczaj kilkaset lat, przez co łatwiej jest w nich uzyskać aprobatę polityczną i społeczną do tworzenia tego typu obszarów, zamykając główny plac lub ulicę. Takie działania są prawdziwym wyzwaniem dla młodych miast, tak jak Gdynia, powstałych w latach 20. i 30. XX wieku, które były budowane z zamiarem umożliwienia przepływu ruchu przez główne ulice. Zamknięcie jednej lub dwóch głównych arterii (ulic handlowych) w Gdyni jest bardzo innowacyjne i pokazuje prawdziwą dojrzałość we wprowadzaniu zrównoważonego transportu w mieście.

Obecnie, w mieście nie ma żadnej strefy pieszej. Miasto, w związku z jego szybkim rozwojem gospodarczym, jest w trakcie stopniowego przejścia z portowego / przemysłowego do centrum biznesowego. Obszary w pobliżu portu podlegają obecnie przebudowie. Biorąc pod uwagę charakter miasta i ogromną rolę turystyki, istnieje konieczność zwiększenia popularności głównego obszaru centrum miasta – pomiędzy Dworcem Kolejowym Gdynia Główna - ulicą Starowiejską - ulicą Świętojańską i Molem Południowym. Działanie to opiera się na udanej rewitalizacji ulicy Świętojańskiej, podjętej w ramach CIVITAS I. Nowo zaprojektowana przestrzeń, powstała w wyniku wspomnianego projektu, znacząco przyczyniła się do zwiększenia popularności tego obszaru wśród pieszych.

Działania w ramach CIVITAS DYN@MO

Zamknięcie dla ruchu pojazdów części sieci drogowej w centrum miasta będzie stymulować komunikację między władzami lokalnymi, społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak właściciele sklepów w tej części miasta. Pozwoli to na opracowanie procedury, reguł, przepisów i struktury dla tworzenia deptaków. W celu utworzenia pierwszej w mieście strefy pieszej będą prowadzone badania, w ramach zadań G1.2 oraz G3.1. Dzięki nim, opracowana zostanie propozycja zmian w organizacji ruchu oraz symulacje ruchu przy zamknięciu wybranych częściach ulic w centrum Gdyni (opracowywane przez Politechnikę Gdańską).

Główne działania w ramach przygotowania i realizacji zadania G1.3 obejmują:

Zamknięcie ulic i reorganizacja ruchu w centrum miasta, będą realizowane po udanych konsultacjach ze społeczeństwem i po ustaleniu procedur, zasad i struktury dla utworzenia obszarów pieszych. W etapie realizacji następujące zostaną wykonane:

Oczekiwane rezultaty

Najważniejsze efekty:

Oczekiwane rezultaty w krótkiej perspektywie czasowej:

Oczekiwane rezultaty w średniej i długie perspektywie czasowej:

[zdjęcie tytułowe: materiały ZDIZ, fot. M. Śmierzchalski]