Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Projekt Freight TAILS

FT UE Urbact

Dnia 3 maja 2016 r. Gdynia przystąpiła do realizacji projektu unijnego "Freight TAILS - delivering Tailored Approaches for Innovative Logistics Solutions". Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu URBACT III, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Celem projektu Freight TAILS jest przede wszystkim stworzenie efektywnego i zrównoważonego systemu dystrybucji miejskiej. Efektem projektu ma być opracowanie Lokalnego Planu Działań dla punktów o dużym zapotrzebowaniu transportowym w Śródmieściu Gdyni (Gdyńska Hala Targowa, ul. Abrahama, ul. Świętojańska, ul. Starowiejska) z pomocą doświadczonego eksperta z Politechniki Gdańskiej oraz grupy zadaniowej interesariuszy. 

Projekt wpisuje się w politykę transportową miasta i jest de facto narzędziem realizacji celów opracowywanego obecnie w Gdyni Planu Zrównoważonego Rozwoju Mobilności, tzw. SUMP-u, w ramach projektu CIVITAS DYN@MO.

Wspomniane cele to: zainicjowanie przez miasto regularnej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie miejskiego systemu dostaw oraz opracowanie ogólnego wzorca zapotrzebowania na dostawy z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności (poprzez identyfikację charakterystyki dostaw towarów na wybranym obszarze dzienna ilość dostaw, czas trwania, miejsce realizacji dostawy, rodzaj pojazdu, występowanie problemów).

Konsorcjum projektu tworzą: Londyn (Wielka Brytania, Partner Wiodący), Bruksela (Belgia), La Rochelle (Francja), Maastricht (Holandia), Parma (Włochy), Suczawa (Rumunia), Tallin (Estonia), Umea (Szwecja) oraz Gdynia.

Czas realizacji projektu: maj 2016 r. – kwiecień 2018 r.

Budżet Gminy Miasta Gdyni w projekcie wyniesie 54 550,00 EUR (239 038,10 PLN, wg średniego kursu NBP z dnia 31.05.2016 r. – 4,3820 PLN). 85% kosztów projektu będzie dofinansowane z Programu URBACT III. Gmina Miasta Gdyni zobowiązana jest zabezpieczyć środki finansowe na lata 2016 – 2018 niezbędne do realizacji projektu w maksymalnej łącznej wysokości 8 182,50 EUR (35 855,72 PLN).