Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Projekt SMACKER

SMACKER-RGB

Projekt SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas) otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG Europa Środkowa (Zadanie 4.1: „Poprawa planowania i koordynacji regionalnego systemu transportu pasażerów dla lepszych połączeń krajowych i Europejskich sieci transportowych").

Konsorcjum projektu tworzone jest przez: SRM Societ Reti e Mobilita (Włochy), Instituto sui transporti e a logistica (Włochy), Gdynia ( Polska), Mestska cast Praha Suchdol (Republika Czeska), Univerza v Mariboru (Słowenia), Mestna obcina Murska Sobota (Słowenia), BKK Budapesti Kozlekedes i Kozpont Zartkorue n Mukodoreszvenyta Rsasag (Węgry), Regionsmanagement Osttirol (Austria) oraz Universität für Bodenkultur Wien (Austria).

Czas realizacji projektu: 04.2019 r.- 01.2022 r.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie różnic między peryferyjnymi obszarami (suburbiami) a wzajemnie połączonymi miejskimi obszarami europejskimi, poprzez promowanie bardziej ekologicznych zachowań transportowych i lepszą, bardziej zintegrowaną ofertę usług transportowych.

W ramach projektu SMACKER, Miasto Gdynia podejmie szereg działań w zakresie zwiększenia świadomości poprzez promocję alternatywnych do zmotoryzowanego transportu indywidualnego metod podróżowania, skupiając się przede wszystkim na transporcie zbiorowym. Obszarem pilotażowym w ramach projektu będzie Chwarzno-Wiczlino.

Budżet na realizację części gdyńskiej projektu wynosi 219 210 EUR. Przedmiotowy projekt o charakterze badawczo-innowacyjnym otrzyma dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych personelu, zewnętrznych usług i ekspertyz w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa.