Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Podsumowanie debaty nt. stref pieszych w Gdyni

W poniedziałek 24 listopada br., wspólnie z Akademią Morską, mieliśmy przyjemność organizować debatę pn. „Zrównoważona mobilność w Gdyni - strefy piesze", której celem bylo rozpoczęcie prawdziwej dyskusji na temat zmian w śródmieściu Gdyni.

Strefy piesze i zarzadzanie dostępnością to jedno z działań realizowanych przez Gdynię w ramach projektu unijnego CIVITAS DYN@MO, finansowanego z 7-go Programu Ramowego. Zgodnie z jego założeniami, do czasu zakończenia projektu w 2016 roku, w Gdyni ma zostać wprowadzona pilotażowa strefa piesza na jednej z ulic w centrum miasta. Działanie to poprzedzone będzie jednak szczegółowymi badaniami i analizami, konsultacjami, dyskusjami, a również symulacjami w przygotowywanym w ramach projektu modelu transportowym. Inicjatywa ta ma się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności śródmieścia, poprawy jakości życia mieszkańców, ale przede wszystkim do uprzywilejowania pieszych i poprawy warunków poruszania się pieszych w tym obszarze, który w chwili obecnej jest silnie zdominowany przez samochody.

Utworzenie strefy pieszej w Gdyni jest tematem wzbudzającym różne emocje wśród mieszkańców miasta, rezydentów analizowanych ulic czy przedsiębiorców. Podczas rozmowy o ograniczaniu ruchu samochodowego w centrum miasta słyszy się wiele głosów pozytywnych, wyczekujących z nadzieją na zmiany w Śródmieściu, ale też i negatywnych, wyrażających wątpliwości co do funkcjonowania deptaka w centrum Gdyni; obawy o spadek obrotów w przedsiębiorstwach, problemy z parkowaniem, a nawet wymarcie ulicy. Z uwagi na dużą rozbieżność opinii konieczne było więc podjęcie merytorycznej dyskusji na temat powstania w mieście pierwszej strefy pieszej.

Debata odbyła się w głównej auli Akademii Morskiej, podczas wykładu w godzinach 9:00-11:00. Dyskusję moderował dr Adam Przybyłowski z Katedry Systemów Transportowych Akademii Morskiej w Gdyni, natomiast w panelu eksperckim zasiedli: dr inż. arch. Paulina Szewczyk - urbanistka; dr Piotr Kuropatwiński - Wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów; Wiceprezydent Miasta Gdyni - Marek Stępa;  dr hab. inż. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej oraz prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszomirski - Kierownik Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego.

W debacie wzięło udział ponad 100 osób, oprócz studentów Akademii Morskiej, byli również przedstawiciele mieszkańców i przedsiębiorców z ulic Starowiejskiej i Świętojańskiej, dziennikarze, a także przedstawiciele gdyńskich instytucji, Rady Miasta i trójmiejskich uczelni.

Dyskusję rozpoczęła ogólna prezentacja Zarządu Dróg i Zieleni na temat stref pieszych wraz z przedstawieniem wyników badań ankietowych prowadzonych m.in. poprzez naszą stronę internetową, nt. preferencji mieszkańców w zakreasie organizacji ruchu na ulicach Świętojańskiej, Starowiejskiej oraz al. Jana Pawłą II wraz ze Skwerem Kościuszki. Następnie własną opinię na temat wprowadzania stref pieszych, działań w zakresie poprawy atrakcyjności tego obszaru oraz możliwych lokalizacji dla wprowadzania zmian przedstawiali eksperci, zasiadający w panelu. Po wypowiedziach głos dostali pozostali uczestnicy debaty, którzy mogli wyrazić swoją opinię, obawy czy skierować pytanie do ekspertów.

Opinie na temat wprowadzania stref pieszych w Gdyni byly bardzo zróżnicowane, zarówno wśród ekspertów, jak i pozostałych uczestników - od głosów sceptycznych, wyrażających obawy o funkcjonowanie ulic i możliwe negatywne skutki dla przedsiębiorstw, poprzez wyważone opinie bedące za ostrożnym wprowadzaniem zmian, do wypowiedzi pozytywnych, deklarujących ogromne poparcie dla inicjatywy. Podczas dyskusji rozważano różne możliwości zmian w organizacji ruchu i zagospodarowaniu przestrzeni, m.in. wprowadzenia strefy pieszej na Świętojańskiej z dopuszczeniem ruchu trolejbusów, uspokojenia ruchu samochodowego na wymienianych ulicach, remontu i uatrakcyjnienia ulicy Starowiejskiej. Argumenty popierane były przykładami z europejskich czy amerykańskich miast, w których rozwiązanie takie wprowadzano z sukcesem, przyczyniając się jednocześnie do poprawy warunków ruchu pieszego, atrakcyjności, popularności czy dostępności ulic i obszarów.

Dzięki wielu różnym głosom intewresariuszy debata była merytoryczna i bardzo wartościowa. Co zostało podkreślone przez uczestników, ważne jest, że mieszkańcy i interesariusze zostali włączeni do dyskusji już na tak wczesnym etapie, zdecydowanie poprzedzającym proces decyzyjny. Debata stanowiła początek prawdziwej dyskusji na temat zmian w Śródmieściu Gdyni przyczyniających się do wzrostu jakości życia mieszkańców i atrakcyjności naszego miasta dla turystów.

[zdjęcia: ZDiZ]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: