Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Rowerowo w Gdyni

Rower w Gdyni

Jazda na rowerze w Gdyni jest coraz przyjemniejsza i bezpieczniejsza. Powstają nowe pasy, dzięki którym miłośnicy jazdy na dwóch kółkach mogą swobodnie poruszać się po mieście oraz drogi rowerowe, które stanowią element międzynarodowej trasy R-10, czyli Nadmorskiego Szlaku Hanzeatyckiego. Powstają stacje naprawy i ładowania rowerów, prowadnice i podpórki. Nie tak dawno wprowadzone zostały rowery towarowe cargo, a już 26 marca na gdyńskie ulice wyjadą rowery systemu metropolitalnego Mevo.

Gdyńska polityka rowerowa stale się rozwija. Rośnie nie tylko liczba kilometrów ścieżek, po których komfortowo mogą poruszać się cykliści, ale również poprawia się jakość dróg, tworzone są udogodnienia znacząco wpływające na wygodę i bezpieczeństwo entuzjastów dwóch kółek.

Rozwój infrastruktury rowerowej

Obecnie, w trakcie realizacji jest budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Kościelną a Orłowską w Orłowie. Droga ta to jeden z ostatnich brakujących fragmentów trasy rowerowej od granicy Gdyni z Sopotem do Śródmieścia, ale bardzo istotny z punktu widzenia osób codziennie korzystających z roweru. W ramach budowy powstanie kilometr wydzielonej drogi rowerowej o szerokości 2,5 m wzdłuż alei Zwycięstwa.

sciezki rowerowa OK

Powstający fragment drogi rowerowej stanowi element międzynarodowej trasy R-10. Łączna jej długość w Gdyni wyniesie około 19 km. Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe. Możliwe jest to dzięki podpisanej w 2017 roku umowie na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W jej ramach Gdynia otrzymała ponad 8 mln złotych na budowę trasy R-10, czyli Nadmorskiego Szlaku Hanzeatyckiego.

 

W Redłowie w rejonie skrzyżowania alei Zwycięstwa i ulicy Stryjskiej powstanie kolejny odcinek europejskiego szlaku rowerowego R-10. Obecnie trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę.

R-10 Stryjska

Celem tej inwestycji jest zapewnienie ciągłości ruchu rowerowego w rejonie skrzyżowania al. Zwycięstwa i ul. Stryjskiej. To newralgiczny fragment, który znacząco usprawni ruch rowerów w pobliżu Łużycka Office Park i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Długość tego odcinka to 153 metry. Budowa nie dotyczy tylko drogi rowerowej, ale przebudowany zostanie także chodnik oraz wjazd na stację paliw. Pojawi się próg zwalniający i nieprzejezdna wyspa, zabezpieczone zostaną kable elektroenergetyczne oraz przebudowane sieci teletechniczne i sieć trakcyjna, zasilająca trolejbusy.

 

Na ul. Morskiej powstaje pięć odcinków buspasów o łącznej długości ok. 1,3 km. Są one budowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Oprócz buspasów, inwestycja obejmuje również: modernizację chodników, budowę drogi rowerowej, zatoki autobusowe, przebudowę trakcji trolejbusowej.

Lokalizacja buspasów została zaprojektowana przy założeniu maksymalnego wykorzystania istniejącej nawierzchni jezdni, czyli prawoskrętów i pasa dzielącego. Dodatkowo wykonawca przebuduje chodniki na odcinku ponad 2,5 km i ścieżkę rowerową o długości blisko kilometra.

 

W lipcu zeszłego roku w ramach przebudowy skrzyżowania ulic 10 Lutego, Podjazd i Dworcowej, nad ulicą Podjazd zamontowana została kładka pieszo-rowerowa. Połączyła ona tereny zielone przy al. 17 Grudnia z terenami przy Dworcu PKP. Długość konstrukcji stalowej kładki wynosi ponad 28 m, a szerokość całkowita w najszerszym jej punkcie 6,37 m. Jej maksymalne obciążenie to 400 kg/m kw.

 

Planowane jest też wykonanie przejazdów rowerowych przez ul. Morską na wysokości ul. Warszawskiej oraz przez ul. Nałkowskiej wzdłuż ul. Wielkopolskiej.

 

Wykonane zostało połączenie istniejących dróg rowerowych poprzez budowę drogi rowerowej w al. Marsz. J. Piłsudskiego wraz z parkingiem rowerowym i toaletą publiczną przy wjeździe na bulwar nadmorski (ścieżka o nawierzchni bitumicznej łączna dł. 281 m, wyznaczone pasy rowerowe w jezdni o łącznej dł. 360 m). Trasa jest elementem przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe.

DDR Pilsudskiego

 

Wybudowana została nowa droga rowerowa wzdłuż ul. Chwarznieńskiej i Wiczlińskiej. Nowa ścieżka o łącznej długości 1 km wykonana z równej nawierzchni bitumicznej o szerokości 2 metrów, połączyła m.in. dwa duże osiedla: Sokółka Zielenisz i Patio Róży ze Szkołą Podstawową nr 37.

DDR Wiczlino

 

Wzdłuż al. Zwycięstwa na wysokości Parku Kolibki na siedemnastu latarniach zamontowane zostało dodatkowe oświetlenie drogi rowerowej i chodnika. Od wiosny do jesieni korony drzew skutecznie ograniczały dopływ światła na ciągu pieszo-rowerowym na odcinku 400 m. Dzięki nowemu oświetleniu, wykonanemu w technologii LED, widoczność i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów znacznie się poprawiła.

Oświetlenie kolibki mapka

W Parku Kolibki rozbudowano drogę rowerową z zastosowaniem nawierzchni wodoprzepuszczalnej. Droga ta powstała w roku 2013. Jest kontynuacją nadmorskiej trasy rowerowej między Orłowem a Gdańskiem. To również część międzynarodowej trasy R-10 wokół Morza Bałtyckiego. Przebiega przez teren objęty ochroną konserwatorską. Wcześniej miała nawierzchnię żwirową, jednak ta się nie sprawdziła. Podczas ulewnych deszczy żwir był wypłukiwany, a na powierzchni pozostawały duże kamienie. Poszukano więc innego rozwiązania, które zapewni zarówno komfort jazdy rowerem oraz ochronę środowiska oraz wpasuje się w parkowe otoczenie i wymagania konserwatorów zabytków, a także będzie przyjazne roślinności. Postawiono na nawierzchnię mineralno-żywiczną, która spełnia wszystkie te wymagania. Jest to eksperyment w skali Trójmiasta. Woda nie będzie już spływała wzdłuż drogi, tylko od razu wsiąkała w nawierzchnię.

Gdynia za istniejący fragment drogi rowerowej w Kolibkach z zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej otrzymała w roku 2018 nagrodę „Srebrna Szprycha".

 

W Małym Kacku rozszerzona została strefa „Tempo 30". Objęła ulice: Halicką (od ul. ks. bpa Bernarda Szlagi do ul. Sandomierskiej), Sandomierską, Przemyską, Bielską, Piotrkowską, Wieluńską, Siedlecką, Sieradzką (od ul. Wrocławskiej do ul. Łowickiej), Kurpiowską, Góralską, Żmudzką i Małopolską.

Ulice te posiadają charakter dróg osiedlowych. Rozszerzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h ujednoliciło zasady poruszania się w całym tym obszarze. Wcześniej wprowadzono w Małym Kacku strefę „tempo 30" na obszarze pomiędzy ulicami: Łowicką i Łęczycką w 2017 roku.

Uspokojenie ruchu sprzyja bezpieczeństwu wszystkich niechronionych uczestników ruchu: pieszych i rowerzystów. Gdy prędkości samochodów i rowerów są do siebie zbliżone, wówczas maleje ryzyko kolizji. Nowe strefy uspokojonego ruchu powinny zachęcić do jazdy rowerem tych, którzy do tej pory tego się obawiali z uwagi na swoje bezpieczeństwo.

 

Na długości 950 m, od wiaduktów przy stacji SKM Gdynia Stocznia do placu Konstytucji, wytyczone zostały pasy rowerowe o szerokości 1,5 m. Wyznaczenie pasów rowerowych przy tak dużej szerokości jezdni jest rozwiązaniem optymalnym - ruch samochodowy został uspokojony a jazda rowerem stała się bezpieczniejsza. Wiosną planowane jest wprowadzenie pasów rowerowych na ul. Legionów.

Pasy rowerowe Janka Wiśniewskiego

 

Niebawem ogłoszony zostanie także przetarg na projekt drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej (od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa). Planowana jest również realizacja oznakowania w gdyńskich lasach - modernizacja istniejącego oraz uzupełnienie o nowe znaki.

 

Udogodnienia dla rowerzystów

Stacje naprawy rowerów
Każdy mieszkaniec może w nich serwisować swój rower, dokonać drobnych napraw i przystosować go do jazdy. W Gdyni funkcjonuje 11 stacji naprawy rowerów oraz 1 kompresor rowerowy, zlokalizowany przy wejściu na plażę Śródmieście. Stacje ustawione są w punktach o dużym natężeniu ruchu jednośladów. W tym roku planowana jest realizacja kolejnych 3.

Rowerzyści mają tam do dyspozycji zestaw najpopularniejszych kluczy rowerowych (imbusowych i nastawnych), 2 łyżki do opon oraz wkrętaki płaskie i krzyżowe. Każda ze stacji jest wyposażona w narzędzia do drobnych napraw takich jak regulacja przerzutek, ustawienie kierownicy lub siodełka. Jeśli wymagana jest bardziej skomplikowana naprawa, przyda się specjalny hak umożliwiający zawieszenie roweru. Zestawy mają pompkę z manometrem i adapterem na najbardziej powszechne rodzaje wentyli. Ta przydaje się nie tylko do rowerów. Pasuje również do kół w wózkach inwalidzkich i wózkach dziecięcych. Całość mieści się w eleganckiej obudowie ze stali nierdzewnej, przytwierdzonej trwale do podłoża.

Lokalizacje stacji naprawy rowerów:
– Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30),
– Centrum Nauki Experyment (al. Zwycięstwa 96/98),
– bulwar Nadmorski w pobliżu Browaru Port Gdynia,
– bulwar Nadmorski w pobliżu Polanki Redłowskiej,
– Gdynia Arena (ul. Górskiego 8),
– molo w Orłowie (promenada królowej Marysieńki),
– skrzyżowanie ulic Morskiej i Kcyńskiej,
– skrzyżowanie ulic Chwarznieńskiej i Staniszewskiego,
– skrzyżowanie ulic Chwaszczyńskiej i Małe Karwiny,
– skrzyżowanie ulic Rdestowa i Nowowiczlińska,
– Zarząd Dróg i Zieleni (na dziedzińcu – ul. 10 Lutego 24).

 

Prowadnice rowerowe

Prowadnice to elementy infrastruktury rowerowej, po których można wprowadzać i sprowadzać rowery. To znacznie wygodniejsze rozwiązanie od dźwigania i wnoszenia rowerów na rękach. Stosowane są w miejscach o dużych nachyleniach lub tam, gdzie nie ma możliwości podjazdu w łagodniejszy sposób.

Schody i prowadnice rowerowe w parku Kolibki na granicy Gdyni i Sopotu, przy ujściu potoku Swelina, przeszły gruntowny remont. Wymienione na nowe zostały również poręcze oraz prowadnice rowerowe. Te ostatnie dodatkowo pokryto specjalną żywicą, aby koła rowerów nie ześlizgiwały się. Ziemia u podnóża schodów została wyprofilowana.

Dla wygody rowerzystów, na wniosek rady dzielnicy Mały Kack, prowadnice zyskały również schody prowadzące od ul. Przemyskiej do Szkoły Podstawowej nr 13. Sa wykonane z metalu z antypoślizgową nawierzchnią i malowane wytrzymałą, trzyskładnikową farbą.

 

Podpórki

Dla wygody rowerzystów oczekujących na przejazdach w Gdyni zainstalowanych jest około 150 podpórek.

 

Liczniki

W Gdyni działa bez przerwy 10 urządzeń zliczających automatycznie ruch rowerowy na sześciu trasach:

- al. Zwycięstwa przy skrzyżowaniu z ul. Bernadowską (blisko granicy z Sopotem),
- al. Zwycięstwa przy skrzyżowaniu z ul. Redłowską,
- ul. Władysława IV przy 10 LO,
- ul. Górskiego przy Stadionie Narodowym Rugby,
- ul. Janka Wiśniewskiego przy Estakadzie Kwiatkowskiego, przy ul. Gołębiej,
- ul. Morska w rejonie skrzyżowania z ul. Kcyńską (obie strony ulicy),
- ul. Chwarznieńska,
- ul. Wielkopolska w rejonie skrzyżowania z ul. Strzelców.

 

Stacje ładowania rowerów elektrycznych

Stacja ładowania to miejsce, gdzie można bezpiecznie (miejsca obserwowane przez monitoring) zaparkować rower, przypiąć go do stojaka oraz przy pomocy swojego zasilacza, podłączyć baterię do ładowania.

Wszystkie stacje zlokalizowane są w centrum, gdzie można znaleźć ciekawe miejsca na spędzenie czasu podczas ładowania roweru. Obecnie istnieją 4 stacje ładowania: Urząd Miasta przy al. Piłsudskiego, budynek PLO przy ul.10 Lutego, InfoBox oraz parking Gdyńskiego Centrum Filmowego.

 

Śluzy rowerowe

Wymalowany na ul. Świętojańskiej czerwony pas to śluza rowerowa. Ma ułatwiać cyklistom skręcanie w prawo i poprawia ich widoczność i bezpieczeństwo.

W Gdyni pierwsze śluzy rowerowe pojawiły się przy skrzyżowaniu ul. Świętojańskiej z al. Marsz. Piłsudskiego. Wcześniej osoby jadące rowerem wzdłuż Świętojańskiej od ul. Partyzantów miały obowiązek poruszania się tymi samymi pasami razem z samochodami. Było to mało komfortowe. Zmianie uległa organizacja ruchu w taki sposób, że poprzez nieznaczne zwężenie dotychczasowych pasów umożliwiono wyznaczenie pasa dedykowanego rowerzystom, a dzięki śluzom rowerowym rowerzysta ma możliwość zająć miejsce na samym początku i opuścić skrzyżowanie jako pierwszy. Takie rozwiązanie znacznie podnosi bezpieczeństwo najsłabszych uczestników ruchu.

 

Rowery Cargo

Pierwsi gdyńscy przedsiębiorcy korzystają już z elektrycznych rowerów towarowych.
Gdynia kupiła 10 elektrycznych rowerów towarowych, tzw. e-cargo bikes. Wszystko dzięki dofinansowaniu z unijnego projektu CoBiUM (Cargo Bikes in Urban Mobility) z programu Interreg Południowy Bałtyk. Na razie mogą z nich korzystać gdyńscy przedsiębiorcy, instytucje miejskie i organizacje pozarządowe.

Na chętnych kilka różnych typów rowerów, które różnią się budową, przeznaczeniem i kształtem przestrzeni towarowej. Wypożyczyć można je na maksymalnie 28 dni. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał korzystać z nich dłużej, może ponownie się zgłosić do gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

logo CoBiUM z tekstem

 

Mevo - największy na świecie system rowerów elektrycznych

Projekt „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot" zakłada stworzenie nowoczesnego systemu rowerów miejskich w 14 gminach. Stacje rowerowe powstały w Gdyni, Sopocie, Gdańsku, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim i Rumi.

Mevo uruchomione zostanie 26 marca 2019 r. I etap zakłada uruchomienie 30% floty rowerów (tj. na 660 stacjach znajdzie się 1224 sztuki) oraz całej infrastruktury postojowej oraz zaplecza teleinformatycznego. W każdej gminie pojawi się 30% docelowej liczby rowerów. Do dyspozycji mieszkańców Gdyni będzie 340 rowerów, z docelowych ponad 1100. W całym mieście rozstawionych zostało 146 stacji. Do momentu uruchomienia nie będą one jednak jeszcze dostępne do wypożyczenia, a aplikacja pojawi się najpóźniej w dniu startu systemu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata: 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17.218.259 zł.

belka

Imprezy rowerowe

Metropolitalny Wielki Przejazd Rowerowy – 9 czerwca 2019 r.

Do tej pory odbyły się 22. edycje wydarzenia. W zeszłym roku trasa objęła 10 miast Metropolii Gdańskiej, a w imprezie wzięły udział cztery peletony.

Od 2006 roku podczas Wielkiego Przejazdu Rowerowego wręczane są nagrody Złotej Szprychy dla instytucji lub osób, które zasłużyły się dla rozwoju komunikacji rowerowej na terenie Gdańska, a od 2014 roku przyznawane są również wyróżnienia Srebrne Szprychy. Gdynia za istniejący fragment drogi rowerowej w Kolibkach z zastosowaniem nawierzchni wodoprzepuszczalnej otrzymała w roku 2018 nagrodę „Srebrna Szprycha".

 

Gdyński Nocny Przejazd Rowerowy – 22 czerwca i 31 sierpnia 2019 r.

Gdyński Nocny Przejazd Rowerowy na stałe wpisał się do kalendarza miejskich wydarzeń. Uczestnicy przejazdu podróżują gdyńskimi ulicami i ścieżkami rowerowymi, gdzie w wielu miejscach jedynym źródłem światła są światełka ich rowerów.

 

V Ogólnopolski Zlot Rowerów Cargo odbędzie się w Gdyni – 7-8 września 2019 r.

 

Autor: M. Jaszczerska
Źródło: gdynia.pl

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: