Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Powstanie droga rowerowa wzdłuż Wielkopolskiej

Wielkopolska - droga rowerowa

Podpisano umowę na zaprojektowanie drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa. To ważny kilometrowy odcinek, który połączy fragment trasy R-10 biegnący wzdłuż al. Zwycięstwa z drogą rowerową na Karwiny i Dąbrowę.

- Jazda na rowerze w Gdyni jest coraz przyjemniejsza i bezpieczniejsza. A to wszystko dzięki skutecznie realizowanej polityce rowerowej. Przed nami kolejna inwestycja. Projektowany odcinek drogi rowerowej będzie z pewnością ważnym elementem, który nie tylko poprawi ciągłość gdyńskich tras rowerowych, komfort i bezpieczeństwo jazdy cyklistów, ale także będzie kolejnym powodem, aby przesiąść się na ten ekologiczny rodzaj transportu – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Przedmiotem podpisanej 24 maja przez miasto umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej i chodnika, na odcinku od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa, z uwzględnieniem łączników: ul. Limbowej i ul. Sieradzkiej (przy ul. Lotników), wraz z tunelem pieszo-rowerowym w nasypie kolejowym, a także wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy do projektowanego przewodu.

Wykonawcą projektu wyłonionym w drodze przetargu jest firma Poldukt Projekt, która swoją siedzibę ma tuż obok planowanej inwestycji.

- To bardzo ważny i oczekiwany odcinek trasy rowerowej. Połączy południowo-zachodnie dzielnice Gdyni z centrum miasta. Jego zaprojektowanie jest sporym wyzwaniem z uwagi na ograniczoną przestrzeń, duże spadki, kolizję z linią kolejową oraz rozważany przystanek Gdynia Karwiny – wyjaśnia Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta ds. komunikacji rowerowej.

Projekt musi spełniać wiele warunków m.in.: budowa drogi dla rowerów i przebudowa jezdni ul. Wielkopolskiej powinna być zaplanowana w sposób pozwalający na zachowanie jak największej ilości drzew. Droga dla rowerów ma być dwukierunkowa o szerokości jezdni nie mniejszej niż 2 m i usytuowana poza jezdnią ul. Wielkopolskiej. Projekt powinien też być dostosowany m.in. do projektów: „Przebudowa ul. Wielkopolskiej oraz Kowieńskiej w Gdyni" oraz „Trasa rowerowa R-10. Zad 5 Rozbudowa alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej". Projekt zakłada też inwentaryzację zieleni, zaplanowanie małej architektury, stworzenie elektrotechnicznych koncepcji, z uwzględnieniem usunięcia kolizji: oświetlenia, trakcji trolejbusowej oraz sygnalizacji świetlnej.

Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie wykonana i dostarczona w terminie do 31 lipca 2020 roku. Koszt projektu inwestycji to 636,525 złotych brutto.

Autor: M. Jaszczerska-Zawadzka
Źródło: gdynia.pl 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: