Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Car-sharing – pierwsze kroki do wprowadzenia systemu na Pomorzu.

 

Gdynia jako miasto od lat analizuje, bada oraz wdraża nowoczesne i ekologiczne środki transportu. Doskonałym tego przykładem jest sieć trolejbusowa. Kolejnym krokiem mającym na celu poprawę warunków komunikacji w mieście są działania mające na celu jednoczesne zapewnienie dostępu do samochodu wszystkim zainteresowanym i zredukowanie liczby zaparkowanych samochodów.

 

20 lutego na konferencji Wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz ogłosił rozpoczęcie prac dotyczących wdrożenia usługi car-sharingu, która ma być dostępna dla wszystkich mieszkańców Gdyni oraz odwiedzających ją osób.

 

Car-sharing jest usługą polegającą na zorganizowanym współużytkowaniu ogólnodostępnych samochodów. Jedynym kosztem jest kwota za rezerwację i czas wypożyczenia pojazdu. Bez zmartwień o koszty ubezpieczenia, paliwa, utrzymania czy parkowania pojazdu.

Korzyści z usługi

Car-sharing to usługa skierowana do ludzi, którzy niekoniecznie potrzebują posiadać swój samochód, lecz mają okazyjnie potrzebę skorzystania z niego. Oferta jest najbardziej opłacalna dla osób przejeżdżających rocznie mniej niż 10 000 km. Korzystanie z usługi daje wiele korzyści zarówno dla klientów jak i całego środowiska, takich jak:

  • zmniejszenie liczby samochodów w mieście, głównie tych wiecznie zaparkowanych. Funkcjonujące w kraju systemy informują, że liczba dziennych wypożyczeń samochodu sięga 160!
  • ograniczenie obciążenia środowiska,
  • alternatywa dla samochodów służbowych,
  • znaczne zmniejszenie całkowitych kosztów użytkowania samochodu.

Gdynia właśnie podejmuje pierwsze kroki ku wprowadzeniu car-sharingu. W najbliższym czasie, jako lider, rozpocznie rozmowy z sąsiednimi gminami: m.in. z Sopotem, Gdańskiem, Rumią, Redą, Wejherowem, o przystąpieniu do współpracy przy wdrażaniu tak nowoczesnych rozwiązań. Niezależnie od wyniku negocjacji Gdynia podejmie starania w celu realizacji projektu. Po zakończeniu negocjacji Gdynia wraz z partnerami ustali szczegółowy harmonogram dalszych prac.

Szczegóły usługi nie są bliżej znane ani określone, to zbyt wczesny etap na takie decyzje. Bazując na doświadczeniach z kraju (Kraków – Traficar.pl, Wrocław – GoGet.pl oraz Enigma) i zza granicy (Niemcy, Wielka Brytania) można zakładać, że wypożyczanie pojazdów będzie obciążone jedynie niewielką opłatą. Niektóre firmy prywatne (jak we Wrocławiu) oferują usługę podstawienia pojazdu we wskazane miejsce. Pojazd po wykonanym przejeździe można zaparkować na dowolnym miejscu parkingowym w granicach ustalonych w regulaminie.

Koszty wprowadzenia systemu nie są na tym etapie znane. Rozważana jest możliwość wdrożenia systemu bez kosztów ze strony miasta. W takim wypadku miasto dawałoby do dyspozycji infrastrukturę oraz np. ulgi w parkowaniu w zamian za prowadzenie usługi przez firmę zewnętrzną.

 Car-sharing we Wrocławiu – pierwszy carsharing miejski

Miejski system carsharing będzie obsługiwany przez firmę Enigma, która dostarczy minimum 200 samochodów elektrycznych: osobowych Nissan Leaf oraz dostawczych e-NV200. Firma zobowiązana jest do montażu 60 stacji ładowania pojazdów, a w całym mieście do dyspozycji zostanie oddane ok. 400-500 dedykowanych im miejsc parkingowych, choć samochód będzie można zaparkować na dowolnym miejscu parkingowym.

Średni koszt przejazdu według wstępnych wyliczeń ma wynosić ok. 1 zł za minutę, wrocławscy urzędnicy podkreślają jednak, że cena musi być konkurencyjna względem podróży własnym samochodem i nie będzie wyższa niż w przypadku taksówek. Carsharing nie ma konkurować cenowo z komunikacją miejską, ma być alternatywą dla osób, które mają potrzebę skorzystania z samochodu. Pojazdy elektryczne będą także mogły korzystać z buspasów, co znacznie skróci czas przejazdów.

Wrocław jest pierwszym miastem z miejskim systemem carsharing. Procedury związane z uruchomieniem systemu toczą się również w Warszawie, Krakowie oraz już niedługo w Gdyni.

 

lub zaloguj się przez: