Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Jakie są priorytety Gdyni w zakresie mobilności?

Na potrzeby opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)- realizowanego w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, Gdynia utworzyła i przeprowadziła ankietę wśród gdyńskich interesariuszy na temat najbardziej pożądanych, priorytetowych kierunków działań w Gdyni do 2025 roku celem ustalenia ich miejsca w gdyńskiej strategii mobilności.

Do udziału w ankiecie zaproszeni zostali interesariusze z różnych, głównie gdyńskich instytucji i przedsiębiorstw, wcześniej włączeni w proces SUMP, lub też wybrani z uwagi na zakres działań czy jako przedstawiciele różnych grup interesariuszy. Odpowiedzi w ankiecie udzieliło prawie 30 interesariuszy, przedstawicieli takich instytucji jak m.in.: ZKM, Rady Dzielnic, Urząd Miasta, Zarząd Portu Morskiego, MZKZG, Straż Miejska, jednostek edukacyjnych i przedsiębiorstw.

Interesariusze zostali poproszeni o nadanie priorytetów zaproponowanym kierunkom działań, poprzez ich ocenę w skali pięciostopniowej od C do A++, gdzie:

  • C - oznacza, że nie powinniśmy koncentrować się na takich działaniach - są zbędne lub są już wdrażane w Gdyni w wystarczającym stopniu
  • B - oznacza, że na tę chwilę dane działania nie są konieczne, ale powinniśmy rozważyć ich realizację w przyszłości (po 2025 roku)
  • A - powinniśmy skoncentrować się na dążeniu do realizacji danego działania, przy czym symbole A, A+ oraz A++ określają na ile (gdzie A++ oznacza w największym możliwym stopniu).

Proponowane działania wraz z opisami i szczegółowymi wynikami zostały przedstawione tutaj.

Dla celów analizy wyników poszczególnym ocenom przypisano wartości liczbowe. Najwyższą możliwą do uzyskania oceną jest w nowym przeliczeniu 5, czyli odpowiednik oceny A++, 1 natomiast odpowiada ocenie C. W praktyce oznacza to, że czym wyższą ocenę uzyskało działanie, tym większy priorytet zdaniem interesariuszy ma jego realizacja, przy czym oceny powyżej 3,00 wskazują na kierunki działań, na których należy skoncentrować się w SUMP.

Poniżej prezentujemy wynikowy ranking proponowanych kierunków działań. Zapraszamy też do zapoznania się z analizą w raporcie.

Jakie są Wasze opinie dot. priorytetowych działań w zakresie mobilności w Gdyni?

Zachęcamy do komentowania :)

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: