Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Jakie powinny być cele Gdyni na lata 2015-2025?

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to kompleksowy dokument rangi strategicznej, określający cele oraz kierunki działań w zakresie mobilności miejskiej. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla miasta Gdyni jest opracowywany w ramach projektu unijnego CIVITAS DYN@MO, współfinansowanego ze środków 7 Programu Ramowego.

W ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) w ostatnim czasie wytyczone zostały cele i kierunki działań w zakresie transportu i mobilności na lata 2015-2025. Jest to wynik prac grupy roboczej projektu oraz szeregu spotkań z interesariuszami, m.in. przedstawicielami gdyńskich instytucji i jednostek, przedsiębiorstw, służb miejskich i Rad Dzielnic.
Teraz chcielibyśmy spytać Państwa, czy zgadzają się Państwo na zaproponowane cele i kierunki działań do SUMP.  Zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną treścią i wyrażenia opinii poprzez zamieszczoną na końcu artykułu sondę.

Wytyczone zostały łącznie 4 cele strategiczne oraz 15 celów operacyjnych, do których zaproponowano kierunki działań, pozwalających na realizację tych celów. Poniżej prezentujemy cele strategiczne i operacyjne Planu:

Na kolejnych planszach przedstawione zostały kierunki działań:

Cele i kierunki działań można zobaczyć również tutaj.

Zachęcamy do wyrażenia opinii, czy akceptują Państwo bądź nie zaproponowane cele i kierunki działań do SUMP na lata 2015-2025 w poniższej sondzie: 

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: