Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Wyniki ankiet dot. włączenia mieszkańców w planowanie transportu w Gdyni

 

shutterstock 270920006

W sierpniu br. przeprowadzono badanie dot. włączenia mieszkańców w proces planowania transportu w Gdyni.

Badanie dotyczyło komunikacji mieszkańców z miastem w sprawach dotyczących transportu i mobilności, w związku z realizacją zadania G3.4 „Platforma internetowa Mobility 2.0”, w ramach projektu unijnego CIVITAS DYN@MO.

Kwestionariusz Ankiety składał się z 6 pytań dot. płci, wieku, miasta zamieszkania, kontaktu z miastem, powodu kontaktu, sposobu realizacji kontaktu oraz oceny poszczególnych aspektów komunikowania się z administracją miejską.

Badanie prowadzone było w dwóch częściach:

- wkrótce po uruchomieniu strony internetowej Mobilna Gdynia (pierwsza tura badania)

- przed zakończeniem realizacji projektu CIVITAS DYN@MO, w celu oceny i porównania rezultatów działania strony internetowej Mobilna Gdynia (druga tura badania)

W ramach pierwszej tury badania:

·         W maju 2014 r. przeprowadzona została ankieta internetowa na stronie Mobilnej Gdyni, w wyniku której uzyskano 205 odpowiedzi,

·         W maju 2015 r. badanie zostało przeprowadzone w sposób bezpośredni poprzez wywiady z przechodniami na ul. Świętojańskiej oraz poprzez wypełnianie papierowej ankiety w Infoboxie. W rezultacie uzyskano 58 odpowiedzi.

·         W lipcu 2015 r. badanie zostało przeprowadzone poprzez wypełnianie papierowej ankiety na Akademii Morskiej. W rezultacie uzyskano 122 odpowiedzi.

W ramach drugiej tury badania, badanie zostało przeprowadzone za pomocą dwóch metod, na łącznej próbie 217 osób:

·         196 odpowiedzi uzyskano poprzez ankietę internetową na stronie Mobilnej Gdyni, przeprowadzoną w sierpniu 2016 r.

·         21 odpowiedzi uzyskano  poprzez ankiety papierowe wypełnione w: Infoboxie w Gdyni,  w Urzędzie Miasta w Gdyni, Miejskiej Informacji Turystycznej oraz w sposób bezpośredni poprzez wywiad z przechodniami na ul. Świętojańskiej w Gdyni przeprowadzone  w sierpniu 2016r.

W niniejszym artykule możecie zapoznać się z wynikami.

 Badanie dot. włączenia mieszkańców w planowanie transportu w Gdyni - wyniki

 

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: