Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Partnerstwo na rzecz Mobilności Miejskiej – Partnership on Urban Mobility (PUM)

PUM

Miasto Gdynia zostało wyróżnione spośród wielu europejskich miast i zaproszone do Partnerstwa na rzecz Mobilności Miejskiej (PUM). Celem tej inicjatywy jest przygotowanie rozwiązań mających na celu poprawę warunków dla rozwoju mobilności w miastach Unii Europejskiej.

Uczestniczą w nim przedstawiciele:

 • Komisji Europejskiej – DG MOVE, DG REGIO,
 • Ministerstw Rozwoju, Infrastruktury, Transportu z Cypru, Czech, Finlandii, Słowenii i Rumunii,
 • miast i regionów Pragi, Bari, Burgas,Bielefeld, Burgas, Gdyni, Malmo, Nijmegen, Walonii, Torres Vedras, Karlsruhe,
 • organizacji europejskich działających na rzecz zrównoważonego transportu i mobilności: CEMR, Eurocities, ECF – European Cyclist Federation, POLIS, UITP, URBACT, Ecorys.

Projekt skoncentrowany jest na czterech tematach:

 • aktywne formy transportu (jazda, na rowerze, chodzenie) i wykorzystanie przestrzeni publicznej,
 • innowacyjne rozwiązania i inteligentna mobilność,
 • transport publiczny dla miast i regionów,
 • zarządzanie i polityka.

Działania w PUM mają na celu poprawę:

 • przepisów UE mających wpływ na mobilność w miastach,
 • wykorzystania i alokacji środków UE,
 • funkcjonowania platform wymiany wiedzy i ich wykorzystania.

W pierwszym roku (2017 r.) Partnerstwo koncentrowało się na przeglądzie istniejących wytycznych i zaleceń UE, zdefiniowaniu wyzwań, wąskich gardeł i potencjałów w celu określenia obszarów działania, opartych na badaniach i analizach. Pod koniec roku gotowy będzie draft Planu Działania dla poszczególnych grup tematycznych. Podobne plany są opracowywane również w innych partnerstwach, dotyczących np. jakości powietrza, zamówień publicznych, zielonej energii.

W 2018 roku przedstawiciele Partnerstwa będą konsultować z zainteresowanymi stronami i lokalnymi interesariuszami Plan Działania. Dalszym etapem projektu będzie promowanie i monitorowanie realizacji działań.

W ostatnim roku (2019 r.) nastąpi ocena Partnerstwa oraz prezentacja głównych wyników i wniosków uzyskanych w ramach tej ciekawej inicjatywy.

Gdynia uczestniczy w grupie tematycznej dotyczącej aktywnych form transportu i wykorzystania przestrzeni publicznej. Wspólnie z innymi miastami i organizacjami, bierze udział w przygotowaniu wytycznych europejskich, aby chodzenie i jazda na rowerze były postrzegane na równi z publicznym transportem zbiorowym i samochodami jako środkami transportu, a nie tylko jako ich uzupełnienie na tzw. pierwszej i ostatniej mili podróży.

 • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: