Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Cele wprowadzania ograniczeń wagowych dla pojazdów ciężarowych w obszarach śródmiejskich

Obraz1

Najważniejsze problemy związane z rosnącą aktywnością pojazdów ciężarowych w obszarach intensywnej zabudowy śródmiejskiej to: pogorszenie jakości życia mieszkańców z powodu emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wibracji oraz zwiększonego ryzyka wypadków drogowych; pogorszenie jakości przestrzeni miejskiej oraz ograniczenie dostępności do obszarów komercyjnych i usługowych; zwiększenie nakładów inwestycyjnych na utrzymanie infrastruktury miejskiej podlegającej nadmiernej eksploatacji.

Jednym ze sposobów ograniczenia tych negatywnych efektów są działania regulacyjne ukierunkowane na kontrolę dostępu pojazdów ciężarowych do wybranych obszarów miasta.

Do podstawowych rozwiązań w tej dziedzinie zalicza się:

 • ograniczenia dopuszczalnej masy lub wymiarów pojazdów ciężarowych,
 • wyznaczenie czasu wjazdu do konkretnych obszarów (tzw. okna czasowe),
 • wymóg wykorzystania pojazdów niskoemisyjnych,
 • wyznaczenie tras dedykowanych dla ruchu pojazdów ciężarowych,
 • wymóg stosowania rozwiązań technologicznych zwiększających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów (np.: kabiny zapewniające zwiększone pole wiedzenia),
 • efektywnych nadzór nad wprowadzanymi regulacjami.

Ograniczenia dopuszczalnej masy pojazdów ciężarowych są najczęściej wprowadzene łącznie z oknami czasowymi dla optymalnego dostosowania do specyfiki obszaru w którym są stosowane.

Dotyczy to zarówno struktury działalności handlowo-usługowej, jak i charakterystyki zabudowy mieszkaniowej.

W obszarach śródmiejskich mogą więc występować skoordynowane ze sobą funkcjonalnie strefy, w których stosuje się różne warianty ograniczeń. Podstawą jest najczęściej jeden podstawowy limit wagowy, uzupełniany w uzasadnionych przypadkach oknami czasowymi.

Regulacje czasowe mogą dotyczyć zarówno wjazdu do wybranych obszarów miasta, jak również wykorzystania infrastruktury dedykowanej obsłudze pojazdów ciężarowych, takiej jak miejsca dostaw.

Podstawowym celem wprowadzania tego rodzaju regulacji jest:

 • poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców,
 • ograniczenie wpływu na środowisko naturalne,
 • ograniczenie degradacji infrastruktury.

Istotnym elementem towarzyszącym ograniczeniom wagowym i czasowym dla jest odpowiedni system oznakowania. Powinien on być czytelny dla użytkowników i stanowić logiczne uzupełnienie rozwiązań stosowanych w innych częściach miasta.

Oznakowanie powinno wobec tego:

 • wyraźnie sygnalizować obszar obowiązywania ograniczeń w sposób ograniczający możliwość błędnej interpretacji,
 • jednoznacznie wskazywać zakres regulacji, czyli rodzaj pojazdów dopuszczony w danej strefie i zasady dostępu czasowego.

Autor: dr Daniel Kaszubowski (Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska)

 • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: