Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


W drodze do centrum. Gdynia w projekcie SMACKER

Autobus Chw Wic

Transport publiczny w Gdyni stale się rozwija. Nie tak dawno w mieście pojawiła się wewnątrzdzielnicowa linia autobusowa 272, a w regularne kursy wyruszyły nowe przegubowe trolejbusy. Kolejne innowacje są tylko kwestią czasu. Gdynia właśnie otrzymała wstępną pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu SMACKER.

Głównym celem projektu SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace Bural Areas) jest zmniejszenie różnic między obszarami peryferyjnym a centrami miast. Finansowany ze środków Unii Europejskiej program skupia się na problematyce transportu. W ramach działań promowane mają być ekologiczne zachowania oraz budowa zintegrowanej oferty usług transportowych dla dzielnic oddalonych od centralnych punktów w mieście.

Do projektu SMACKER przystąpiła także Gdynia, starając się o uzyskanie dofinansowania. Obszarem pilotażowym objętym przez program ma być dzielnica Chwarzno-Wiczlino.

- To dzielnica, która prężnie i szybko się rozwija. Takie projekty to szansa na poprawę mobilności zarówno w miejscach objętych programem, jak i w całym mieście. W Gdyni wykorzystujemy każdą okazję do tego, by zdobywać środki na rozwojowe projekty – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W dzielnicy zostanie podjęty szereg działań promujących transport zbiorowy, stanowiący alternatywę dla przemieszczania się samochodem.

- W pierwszej kolejności, we współpracy z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni, przeprowadzone zostanie badanie zachowań preferencji transportowych mieszkańców Chwarzna-Wiczlina. Opracowane wyniki będą podstawą do utworzenia planu mobilności dzielnicy, który wprowadzany będzie w formie działań pilotażowych. Będzie on podlegał stałej obserwacji i ewaluacji, ponieważ wiemy, że zmiany transportowe zachodzące w dzielnicach mają znaczący wpływ na centrum, a przez to na całe miasto - mówi Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dzielnic.

Wypracowane tym sposobem rozwiązania będą włączone do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni. Obecnie, projekt znajduje się w fazie negocjacji i po uzupełnieniu wymogów, realizacja projektu rozpocznie się wiosną bieżącego roku i potrwa 3 lata.

Całkowity budżet projektu SMACKER wynosi ponad 2 mln 350 tys. EUR. Dla Gdyni przewidziano wsparcie rzędu 220 tys. EUR, co stanowić będzie 85% kosztów kwalifikowalnych. Gdynia stara się o dofinansowanie z unijnego programu INTERREG Central Europe w ramach priorytetu „Poprawa planowania i koordynacji regionalnego systemu transportu pasażerów dla lepszych połączeń krajowych i Europejskich sieci transportowych".

 

INTERREG CE

 

Autor: P. Kukla
Źródło: gdynia.pl

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: