Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Dyskutowali #wGdyni o transporcie przyszłości

Konferencja Intermodal-Cargo Innowacje

Wizje rozwoju transportu intermodalnego w Polsce i Europie, trendy w inwestycjach taborowych i perspektywy rozwoju terminali publicznych – to główne tematy konferencji „Intermodal-Cargo-Innowacje", której celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk zaangażowanych w rozwój transportu towarowego. Organizatorem dwudniowej konferencji było Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

- Bardzo nas cieszy, że to właśnie w Gdyni odbyła się jedna z najważniejszych konferencji dotyczących transportu intermodalnego „Intermodal–Cargo-Innowacje" – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Gdynia bardzo skorzystała z dofinansowania inwestycji pochodzących z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. I mam tu na myśli, nie tylko port, ale także inwestycje miejskie, jak np. projekt węzła integracyjnego Chylonia – dodaje.

Uczestnicy podczas dwóch dni pełnych paneli dyskusyjnych mieli okazję do wymiany doświadczeń w gronie ekspertów i praktyków branży transportowej. Wczoraj, 22 maja odbył się panel dyskusyjny „Rozwój przewozów towarowych – kierunki – finansowanie", w którym rozmówcy poruszyli m.in. zagadnienia związane z udziału samorządu w kreowaniu przestrzeni dla rozwoju transportu towarów i wyzwaniach z tym związanych, znaczenie i role europejskich korytarzy transportowych czy kwestię kosztów w transporcie towarowym. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Marek Stępa, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. realizacji projektów strategicznych, Małgorzata Zielińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, czy Paweł Wojciechowski, europejski koordynator Korytarza Transportowego Ren-Alpy.

- Gdynia jako samorząd jest w dość nietypowej sytuacji, ponieważ port morski jest otoczony miastem. W związku z tym mimo znacznej poprawy w jego dostępności od strony lądu wciąż pozostaje nierozwiązany problem ostatniej mili. Ostatnich kilometrów połączenia drogowego nie możemy poprowadzić przez łąki czy nieużytki, a przez silnie zagospodarowany teren, co łączy się z ogromnymi kosztami rzędu miliardów złotych – mówił Marek Stępa. - To koszt, jakiego nie udźwignie samodzielnie budżet żadnego miasta w Polsce.

W trakcie drugiej debaty pierwszego dnia konferencji uczestnicy mówili o innowacjach i trendach w transporcie, w tym o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w logistyce i o potrzebach infrastrukturalnych. Głos zabrali m.in. Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A., czy Marcin Kamola, kierownik wsparcia sprzedaży z DCT Gdańsk S.A.

Dzisiaj, drugiego dnia konferencji odbył się panel pt. „Współpraca-Intergracja-Finansowanie". W dyskusji dotyczącej integracji łańcucha dostaw, przewoźników i perspektyw rozwoju terminali publicznych głos zabrali m.in. Adam Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., Mirosław Dybkowski z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Konferencja „Intermodal-Cargo-Innowacje" odbyła się w hotelu Courtyard by Mariott Gdynia Waterfront.

Autor: J. Ziarnicki
Źródło: gdynia.pl

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: