Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Chwarzno-Wiczlino zmieni się ze SMACKERem

fot. Magdalena Czernek

Jak lepiej zorganizować komunikację dla Chwarzna-Wiczlina? Odpowiedzi na to pytanie szukają uczestnicy projektu SMACKER. W ostatnich miesiącach badane i analizowane były zachowania transportowe mieszkańców tego obszaru. Na ich podstawie powstanie plan mobilności dla dzielnicy.

Projekt SMACKER wystartował w Gdyni w ubiegłym roku. Jego głównym założeniem jest poprawa dostępności obszarów peryferyjnych do centrum miasta. Ma się to odbywać poprzez zaproponowanie lepszej, bardziej zintegrowanej oferty usług transportowych, promowanie ekologicznych zachowań transportowych oraz ograniczanie ruchu samochodowego. Na obszar pilotażowy dla miasta wyznaczono Chwarzno-Wiczlino.


- Optymalizacja transportu zbiorowego i poprawa dostępności transportowej to działania realizowane w ramach projektu SMACKER, które mają na celu poprawę usług transportowych w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. To największa obszarowo dzielnica Gdyni, dlatego badamy również potencjał tzw. transportu na żądanie, który może poprawić dostęp do tradycyjnych usług transportu publicznego. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z przedstawicielami Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, którzy są naszym łącznikiem w kontakcie z mieszkańcami – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Obszarem pilotażowym projektu jest dzielnica Chwarzno-Wiczlino // fot. materiały Projektu SMACKER

Na jakim etapie są obecnie działania w ramach projektu?

BADANIE

W ostatnich miesiącach w ramach projektu przeprowadzono badanie preferencji i zachowań transportowych mieszkańców dzielnicy. Zostało ono zrealizowane na próbie 1500 osób.

- Z punktu widzenia realizacji projektu SMACKER i osiągnięcia zakładanych w projekcie celów, bardzo ważna jest identyfikacja problemów i potrzeb mieszkańców Chwarzna-Wiczlina. Przeprowadzono badania, a na podstawie ich wyników dokonano analizy zachowań komunikacyjnych, które stanowią materiał m.in. do: kształtowania lepszych warunków do codziennego funkcjonowania transportu zbiorowego, pieszego i rowerowego. Chcemy poprawić komfort realizowanych przez mieszkańców podróży transportem zbiorowym i w kolejnym etapie uruchomić nowe usługi transportowe, m.in. transport na żądanie – mówi Marcin Wołek z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, w projekcie SMACKER ekspert zewnętrzny ds. mobilności miejskiej.

Analiza zebranych danych przyniosła wiele ciekawych wniosków. Najważniejszy z nich dotyczy zmian zachowań osób badanych w ciągu ostatnich trzech lat – w tym czasie wzrosła popularność korzystania z własnych samochodów, kosztem użytkowania komunikacji zbiorowej. Obecnie udział podróży realizowanych samochodem osobowym wynosi aż 68%. Mieszkańców zapytano również o największe wyzwanie dla dzielnicy. Tu zdecydowana większość, wskazuje na zatłoczone ulice.

Ciekawym punktem w badaniu było pytanie o atrakcyjność potencjalnych usług, z których mieszkańcy dzielnicy mogliby korzystać w ramach biletu miesięcznego ZKM Gdynia. Tu najwięcej wskazań uzyskała możliwość korzystania z transportu na żądanie na zasadzie wcześniejszej rezerwacji. To innowacyjna forma wsparcia regularnej komunikacji miejskiej, która ma ułatwić mieszkańcom peryferyjnych części miasta dostęp do niej. Linie autobusowe „na żądanie" działają w ten sposób, że pasażerowie zamawiają – o wybranej z rozkładu jazdy godzinie – kurs na wybrany przystanek, skąd już zwykłymi liniami mogą dostać się do innych części miasta.

WEBINAR LOKALNEJ GRUPY ROBOCZEJ

Opracowanie wyników badania można obejrzeć w formie prezentacji z komentarzem na stronie Gdynia Mobilna. Nagranie powstało przy okazji przeprowadzonego w ostatnich dniach webinarium, które z powodu epidemii koronawirusa zastąpiło tradycyjną formę spotkania.

Wzięli w nim udział członkowie Lokalnej Grupy Roboczej (Local Mobility Forum), w tym przedstawiciele: jednostek Urzędu Miasta Gdyni - Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania MobilnościąWydziału StrategiiWydziału Ogrodnika MiastaZarządu Dróg i Zieleni w GdyniZarządu Komunikacji MiejskiejRady Dzielnicy Chwarzno-WiczlinoRady Miasta w osobie pełnomocnika ds. dzielnicBiura Planowania Przestrzennego oraz Laboratorium Innowacji Społecznych.

- Jak namówić mieszkańców do korzystania z autobusów, kiedy samochód i autobus stoją w tym samym korku. Niezbędne są dodatkowe buspasy, które sprawią, że autobusy będą bardziej konkurencyjne dla samochodów. Jako mieszkanka Chwarzna–Wiczlina pokładam duże nadzieje, że projekt SMACKER pozwoli znaleźć rozwiązanie problemów komunikacyjnych naszej dzielnicy, szczególnie w godzinach porannych. Obecnie w naszej dzielnicy z dnia na dzień przybywa nowych mieszkańców, a co za tym idzie i samochodów, czas na wyjazd z dzielnicy systematycznie się wydłuża – mówi Małgorzata Białoskórska, przewodnicząca Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

Podczas webinaru omówiono sieć transportu zbiorowego w dzielnicy: przeanalizowano obciążenia przystanków, wyróżniono linie, z których korzysta największa liczba pasażerów w obszarze dzielnicy i omówiono popyt na usługi transportowe w ciągu dnia z podziałem na godziny.

W ramach działań pilotażowych projektu SMACKER na wybranych przystankach zostaną zamontowane tzw. e-inki, czyli e-papierowe rozkłady jazdy, jako zastępstwo tradycyjnych, papierowych nośników informacji. W pierwszej kolejności pojawią się one na przystankach o największym obciążeniu pasażerów.

Uczestnicy spotkania wskazali również na pilne potrzeby mieszkańców, dotyczące usług transportu publicznego. Wymieniane były m.in. zwiększenie częstotliwości kursów niektórych autobusów w godzinach szczytu, dostępności przystankówuzupełnienie infrastruktury o wiaty przystankowe, ławki czy niezbędne oświetlenie. Uwagę zwróciła też kwestia estetyzacji przystanków – mieszkańcy chcieliby by w dzielnicy powstały tzw. „zielone przystanki”, na których znaleźć można donice z kwiatami, a wiaty ozdobione są roślinami.

- Jestem przekonany, że niebawem wspólnymi siłami podniesiemy atrakcyjność i jakość przestrzeni oraz poprawimy warunki podróży odbywanych transportem zbiorowym, rowerem i pieszo. Już za kilka miesięcy planujemy uatrakcyjnić część przystanków w dzielnicy e-papierowymi rozkładami jazdy, elementami zielonymi i elementami małej architektury miejskiej, donicami, ławkami – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

fot. materiały prasowe projektu SMACKERrojekt SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas) jest dofinansowany z Programu Współpracy INTERREG Europa Środkowa (Zadanie 4.1: „Poprawa planowania i koordynacji regionalnego systemu transportu pasażerów dla lepszych połączeń krajowych i Europejskich sieci transportowych”).

Autor: P. Kukla
Źródło: gdynia.pl

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: