Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


O systemie TRISTAR - System Monitorowania i Nadzoru Ruchu Pojazdów

System Monitorowania i Nadzoru Ruchu Pojazdów ma za zadanie gromadzenie i dostarczanie szczegółowych danych dotyczących liczby i rodzaju pojazdów poruszających się w obszarze objętym systemem. System zbiera takie informacje jak: czasy przejazdu na odcinkach, średnie prędkości, gęstości ruchu, długości zatorów.

Informacje te gromadzone są przez stacje pomiaru ruchu, bazujące na zainstalowanych w jezdniach pętlach indukcyjnych, kamerach automatycznie odczytujących numery rejestracyjne oraz komputerach zainstalowanych w autobusach, trolejbusach i tramwajach, które na bieżąco wysyłają informacje o swojej lokalizacji i prędkości.

Wszystkie informacje zbierane przez system są anonimowe i żadna z osób pracujących przy obsłudze systemu nie ma dostępu do danych wrażliwych, czyli numerów rejestracyjnych. Dane te są szyfrowane. Odczytywanie tablic konieczne jest wyłącznie dla porównania czasu pojawienia się pojazdu w różnych miejscach na sieci drogowej i po obliczeniu jego średniej prędkości, dane te są tracone.

Zdj. 1 Kamery ANPR analizujące parametry ruchu, w tym czas przejazdu

Zdj. 2 Kamera ANPR z doświetlaczem podczerwieni

Zdj. 3 Komputer pokładowy w komunikacji zbiorowej

Kamery ANPR, czyli automatycznie odczytujące numery rejestracyjne, są tymi samymi kamerami, które realizować będą funkcję fotorejestratora prędkości i fotorejestratora przejazdu na czerwonym świetle. Poza założoną funkcją mającą na celu egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców, służą także do nadzoru ruchu pojazdów i obliczania czasów przejazdu pojazdów po sieci dróg, przekazując te informacje do Systemu Informacji dla Kierowców, w skład którego wchodzą m.in znaki i tablice o zmiennej treści. Dzięki danym pochodzącym z kamer ANPR, system jest w stanie obliczać i podawać kierowcom za pośrednictwem tablic i znaków o zmiennej treści informacje o przewidywanym czasie dojazdu do kluczowych z punktu widzenia natężenia ruchu miejsc, np. do centrum Gdyni, centrum Gdańska.

System Monitorowania i Nadzoru Ruchu Pojazdów jest już uruchomiony, urządzenia dokonują analizy parametry ruchu i w chwili obecnej testowane i udoskonalane są procedury przekazywania informacji o czasach dojazdu kierowcom.


[materiały i zdjęcia: ZDiZ]

 

Czytaj więcej:

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."