Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


Gdynia przyjęła Strategię Rowerową dla Miasta Gdyni do 2030 roku

Marek Łucyk, wiceprezydnet Gdyni ds. rozwoju podczas LX sesji Rady Miasta Gdyni, prezentuje Strategię Rowerową dla Miasta Gdyni do 2030 r.

Marek Łucyk, wiceprezydnet Gdyni ds. rozwoju podczas LX sesji Rady Miasta Gdyni, prezentuje Strategię Rowerową dla Miasta Gdyni do 2030 r.

 

„Przestrzeń miejska kształtowana jest dla ludzi, a rower jest naturalnym, bezpiecznym i komfortowym sposobem podróży. Kultura aktywnej mobilności zbudowana jest na spójnym systemie infrastruktury pieszej i rowerowej, integracji z publicznym transportem zbiorowym oraz działaniach edukacyjno-promocyjnych.” - zgodnie z taką wizją Strategii rowerowej Gdynia ma stać się miastem jeszcze bardziej przyjaznym dla rowerzystów.


Na LX sesji Rady Miasta Gdyni w dniu 24 stycznia br., głosowaniu poddany został projekt uchwały w sprawie przyjęcia ”Strategii rowerowej dla Miasta Gdyni do 2030 roku”. Większością głosów radni zdecydowali o jej przyjęciu.

Celem nadrzędnym tego dokumentu jest określenie dalszych kierunków rozwoju ruchu rowerowego, a następnie działań w zakresie: rozwoju infrastruktury rowerowej, rozwoju usług w zakresie ruchu rowerowego, a także działań mających na celu promowanie tej formy transportu.

- Wspólnym wysiłkiem zespołu zadaniowego i ekspertów sektora akademickiego wraz aktywnym udziałem mieszkańców, szkół i gdyńskich przedsiębiorstw udało się opracować dokument, który w sposób holistyczny podchodzi do ruchu rowerowego i nadaje mu kluczowe znaczenie w dalszej realizacji polityki zrównoważonej mobilności. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że na dzisiejszej sesji radni zdecydowali się przyjąć dokument i możemy przystąpić do sprawnej realizacji jego planu działań na najbliższe lata - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

- Przyjęcie strategii to ogromny krok w rozwoju ruchu rowerowego. Teraz stajemy na początku realizacji planu działań zawartych w dokumencie. Jesteśmy świadomi, że to droga pełna wyzwań i liczymy na aktywne zaangażowanie mieszkańców, uczelni oraz innych interesariuszy, by wspólnie dążyć do wyznaczonych celów.- mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni do spraw rozwoju.

Strategia Rowerowej dla Miasta Gdyni do 2030 roku opiera się o realizację czterech celów strategicznych, obejmujących:

1. Spójny i przyjazny dla użytkowników system tras rowerowych
2. Świadomy wybór roweru w podróży
3. Rower dostępny dla każdego mieszkańca
4. Efektywny transport towarów rowerami cargo

- Realizacja Strategii będzie podlegała regularnemu monitoringowi i ewaluacji. Wskaźniki określone w dokumencie pozwolą oceniać efektywność realizowanych działań, ograniczać ryzyka i stosować działania naprawcze lub dynamizujące prace” – dodaje prof. UG, dr hab. Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.


Treść dokumentu dostępna jest do pobrania tutaj.

 

Źródło: www.gdynia.pl

Odsłony: 931 Komentarz (0)

Zaczynamy konsultacje społeczne Strategii Rowerowej

 

Zaczynamy konsultacje społeczne Strategii Rowerowej, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju M.Łucyk na rowerze. fot. P.Kozłowski

Zakończyły się prace nad opracowaniem projektu „Strategii rowerowej dla Miasta Gdyni do 2030 roku”, w którym wskazano kierunki oraz cele określające rozwój ruchu rowerowego w Gdyni w ciągu najbliższych 7 lat w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz działań informacyjno-promocyjnych i usług. Teraz Prezydent Miasta Gdyni zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu, które odbędą się w dniach 22 listopada do 5 grudnia.


Zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości rowerowej Gdyni. Rozpoczynamy konsultacje z przekonaniem, że wspólnie możemy uczynić Gdynię jeszcze bardziej przyjazną dla rowerzystów. Rozwój ruchu rowerowego to inwestycja w zdrowie, środowisko i jakość życia naszych mieszkańców – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Projekt dokumentu „Strategii rowerowej dla Miasta Gdyni do roku 2030” dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.gdynia.pl/bip.

Po zapoznaniu się z dokumentem można przystąpić do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz konsultacyjny w okresie trwania konsultacji.

Jakie są zasady uczestnictwa w konsultacjach?


W okresie od 22 listopada do 5 grudnia można zgłosić uwagi do projektu dokumentu:

1.      w formie pisemnej:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00;
  • korzystając z wrzutni znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. Strategii Rowerowej”;
  • na spotkaniu z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni w dniu 28.11.2023 r., w  godz. 15:00-19:00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.

2.     w formie dokumentowej (cyfrowe odwzorowanie podpisanego odręcznie formularza) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;

Każdy formularz konsultacyjny musi być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Warto się pospieszyć, bo uwagi i opinie z datą wpływu po 5 grudnia nie będą rozpatrywane.

3. Konsultacje są dostępne również poprzez Platformę Dialogu - tutaj.

Strategia jest efektem dialogu z mieszkańcami


W ramach prac nad Strategią w proces konsultacyjny od samego początku zaangażowano różne grupy interesariuszy. Szczególną rolę w tworzeniu strategii stanowili mieszkańcy. Gdynianie mogli zgłaszać uwagi na temat ruchu rowerowego w Gdyni w formie elektronicznej, uczestnicząc w ogólnodostępnym badaniu w dniach 17 do 31 maja oraz bezpośrednio na otwartym spotkaniu konsultacyjnym podczas Pikniku Energetycznego w dniach 27 i 28 maja – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W proces konsultacyjny włączono również: gdyńskie placówki edukacyjne, lokalne firmy, przedstawicieli jednostek miejskich, sektor akademicki trójmiejskich uczelni wyższych oraz Nadleśnictwo Gdańsk.

Procesowi konsultacji towarzyszyły działania promocyjno-edukacyjne, których celem było informowanie mieszkańców o procesie przygotowania dokumentu, zachęcanie do udziału w konsultacjach i dzielenia się pomysłami i uwagami dotyczącymi ruchu rowerowego w Gdyni.

Raporty z wszystkich badań są dostępne tutaj.
 
Zapraszamy serdecznie do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych.

 

Odsłony: 986 Komentarz (0)

Badanie dotyczące ruchu rowerowego pracowników gdyńskich firm

Celem badania jest sprawdzenie korzystania z rowerów przez pracowników gdyńskich firm w dojadach do pracy.

Wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do zbiorczych celów statystycznych przy opracowywaniu Strategii Rowerowej dla Miasta Gdyni.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 5-10 minut. Aby przejść do ankiety należy kliknąć TUTAJ.

Uprzejmie dziękujemy!

Odsłony: 2377 Komentarz (0)

Zakończenie Projektu SMACKER

Projekt SMACKER rozpoczął się w 2019 roku w celu poprawy mobilności na obszarach peryferyjnych  i wiejskich w Europie Środkowej. Opierając się na czterech filarach – zrozumieniu, uczestnictwie, działaniu, innowacji – i interaktywnej nieprzerwanej współpracy ponadnarodowej, SMACKER wspomógł lokalne społeczności w sześciu obszarach pilotażowych przeprojektowując usługi transportowe w oparciu na rzeczywistych potrzebach użytkowników, koordynując proces współprojektowania pomiędzy lokalnymi partnerami a intersariuszami.

Projekt został dofinansowany kwotą 2.1 miliona Euro i zaangażował dziewięciu partnerów z sześciu krajów europejskich, koordynowany przez SRM Reti w Mobilita – Zarząd Transportu Publicznego Gminy i obszaru metropolitarnego Bolonii.

Odsłony: 2667 Komentarz (0)

Czytaj więcej

Dron czuwa nad bezpieczeństwem na Obwodnicy

Widok z drona

Ruch na trójmiejskiej obwodnicy kontroluje policyjny dron, który z powietrza wyłapuje m.in. drogowe przewinienia kierowców ciężarówek i busów. W ten sposób wykryto już kilkaset przypadków złamania przepisów.

Specjalistyczny dron używany przez mundurowych w ostatnim czasie pracował nad Obwodnicą Trójmiasta, biorąc pod lupę (a ściślej: pod oko kamery) kierowców pojazdów ciężarowych.

W ten sposób tylko w zeszły czwartek 9 razy kierujący ciężarówkami, ku własnemu zaskoczeniu, zostali zatrzymani przez policjantów za złamanie zakazu wyprzedzania. Na jednego z nich nałożono dwukrotnie mandat o wartości 1000 złotych.

Odsłony: 3253 Komentarz (0)

Czytaj więcej

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."