Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Porozmawiajmy o przyszłości Starowiejskiej!

 

Do 30 czerwca trwa ostatni etap konsultacji społecznych "Porozmawiajmy o przyszłości Starowiejskiej".

W tym terminie każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni może przekazać swoje uwagi na temat proponowanych kierunków zmian na tej ulicy. Pomogą one Prezydentowi Miasta w podjęciu decyzji o jej przyszłości.

Proces dyskusji nad przyszłością jednej z najstarszych gdyńskich ulic rozpoczął się pod koniec marca i został podzielony na kilka powiązanych ze sobą etapów.

Od 16 marca do 3 kwietnia – w ramach diagnozy poprzedzającej konsultacje – zbierano ankiety dotyczące Starowiejskiej. Pytano o to, jak mieszkańcy czują się na tej ulicy, co w niej lubią, a co im na niej przeszkadza. Podsumowanie wyników badania można znaleźć tutaj.

W kwietniu i maju grupa mieszkańców, która zgłosiła się za pomocą specjalnego formularza, wzięła udział w cyklu 3 warsztatów z architektami, podczas których wypracowano trzy kierunkowe warianty zmian dla Starowiejskiej i szereg szczegółowych rekomendacji dotyczących tego, co mogłoby zmienić się w przestrzeni tej ulicy. Więcej informacji o przebiegu warsztatów znajduje się tutaj.

W efekcie prac warsztatowych powstały trzy propozycje kierunków zmian na Starowiejskiej:

- zachowanie „tradycyjnego" układu ulicy – związanego z utrzymaniem pełnej segregacji ruchu kołowego i pieszego oraz utrzymanie jak największej liczby miejsc postojowych dla samochodów;
- stworzenie przestrzeni o charakterze współdzielonym z wprowadzeniem udogodnień dla ruchu pieszego oraz zachowaniem ruchu kołowego (przy założeniu redukcji liczby miejsc postojowych);
- stworzenie przestrzeni o charakterze współdzielonym z dominującym udziałem rozwiązań przyjaznych pieszym oraz znaczącym ograniczeniem ruchu kołowego (w oparciu o redukcję natężenia ruchu kołowego oraz liczby miejsc postojowych).

Wszystkie ww. warianty zakładają pewne elementy wspólne, odpowiadające na problemy zdiagnozowane w ramach badań ankietowych oraz szeroko popierane przez uczestników warsztatów, tj. remont nawierzchni chodników i jezdni oraz działania zwiększające udział i poprawiające stan istniejącej zieleni w przestrzeni Starowiejskiej.

Obecnie trwa etap zbierania uwag do wypracowanych na warsztatach propozycji zmian. Mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani gdynianie i gdynianki.

Wszystkie propozycje zostały opisane w specjalnym materiale informacyjnym przygotowanym na ten etap konsultacji.

Uwagi do nich można zgłaszać za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego:

- w wersji elektronicznej można go znaleźć na stronie www.badanialis.pl/sw-uwagi.

- wersji papierowej można go pobrać i złożyć:

w Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, wejście od Derdowskiego), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00;
w Biurze Rady Dzielnicy Śródmieście (Szkoła Podstawowej nr 21, ul. Jana
z Kolna 5, 81-351 Gdynia), w godzinach pracy biura;
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00,
w wybranych punktach usługowych w okolicy ul. Starowiejskiej:

– w Piekarni Rogalik przy ul. Starowiejskiej 24a,

– w Pizzerii Czerwony Piec przy ul. Starowiejskiej 40c,

– w Salonie Urody „Parikardo" przy ul. Zgody 3/1.

Można go również przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. ulicy Starowiejskiej".

Uwagi przyjmowane są do 30 czerwca do godz. 14.00.

W tej chwili nie ma jeszcze gotowego planu zmian na Starowiejskiej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Prezydent Miasta Gdyni po zapoznaniu się z wynikami konsultacji społecznych.

Wyraź swoją opinię w tej sprawie!

Odsłony: 51 Komentarz (0)

W Śródmieściu pojawią się pierwsze miejsca dedykowane dla dostaw

dostawyFT

W ramach realizacji projektu unijnego Freight TAILS, już 8 maja br. w Śródmieściu Gdyni pojawią się pierwsze miejsca dedykowane dla dostaw. Działanie to ma na celu usprawnienie dystrybucji ładunków w Śródmieściu Gdyni dla obszaru ulic Starowiejskiej, Świętojańskiej i Abrahama, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Projekt pilotażowy obejmuje łącznie 11 miejsc:

a) 4 miejsca na ul. Starowiejskiej

Odsłony: 279 Komentarz (0)

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o przyszłości ulicy Starowiejskiej

sw baner 800x304

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłości ulicy Starowiejskiej – jednej z najstarszych i najbardziej charakterystycznych ulic gdyńskiego Śródmieścia, dobrze znanej wszystkich gdynianom i gdyniankom. Jeszcze tylko do 3 kwietnia można wypełnić ankietę i podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat obecnego funkcjonowania ulicy Starowiejskiej, a także zgłosić się na warsztaty podczas których wymyślane będą propozycje zmian dla tego obszaru. Same konsultacje rozpoczną się 6 kwietnia.

W ramach procesu konsultacji społecznych, które koordynuje miejskie Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS), analizowane będą wszystkie aspekty funkcjonowania ulicy: jej estetyka, przyjazność dla różnych grup użytkowników, organizacja ruchu. Pomysły na rozwiązania, które mogłyby uczynić ze Starowiejskiej przestrzeń przyjazną dla różnych użytkowników, będą wypracowywane razem z gdynianami, w oparciu o wnioski z diagnozy, w tym między innymi odpowiedzi udzielone w ankiecie stanowiącej element przygotowań do konsultacji.

Odsłony: 123 Komentarz (0)

Czytaj więcej

Podsumowanie projektu FLOW – spotkanie w Gdynia InfoBox

FLOW baner 880x330

Dnia 27 marca 2018 roku członkowie gdyńskiego zespołu FLOW, przy wsparciu gdyńskiego Laboratorium Innowacji Społecznych, zorganizowali i przeprowadzili spotkanie dla pracowników gdyńskich jednostek miejskich, tj. Zarządu Dróg i Zieleni, wydziałów Urzędu Miasta oraz Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Spotkanie miało na celu podsumowanie projektu FLOW i znalezienie sposobów na wykorzystanie modelu w przyszłych projektach i inwestycjach w Gdyni.

Na spotkaniu Maciej Bodal (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni) przedstawił założenia i rezultaty projektu FLOW wraz z zestawem dobrych praktyk z innych europejskich miast. Zaprezentowano szczegółowo na czym polegało modelowanie ruchu w skali mikro- i makro-. Mateusz Miloch (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni) przybliżył proces powstawania modelu mikroskopowego na przykładzie shared space na ul. Starowiejskiej w Gdyni. Natomiast Michał Miszewski (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni) zaprezentował proces postawania makroskopowego modelu ruchu rowerowego na terenie całego miasta.

Odsłony: 157 Komentarz (0)

Czytaj więcej

Zabierz głos w dyskusji nad Agendą Miejską UE dot. Mobilności

PUM

Partnerstwo na rzecz Mobilności Miejskiej (Partnership on Urban Mobility), ustanowione w kontekście Agendy Miejskiej UE, zaprasza na publiczne konsultacje on-line na temat wersji roboczej Planu Działania.

Gdynia uczestniczy w Partnerstwie ustanowionym w celu opracowania wytycznych dla bardzo ważnej dziedziny Agendy Miejskiej UE i Europejczyków – mobilności. Jesteśmy w gronie państw (Cypru, Finlandii, Republiki Czech, Rumunii, Słowacji), regionów (Skane, Walonia), miast (Bari, Bielefeld, Burgas, Gdynia, Karlsruhe, Malmo, Nijmegen, Torres Vedras), Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej (DG MOVE, DG REGIO) i organizacji europejskich dot. mobilności (Europejska Federacja Cyklistów, UITP, POLIS, CEMR, Eurocities), które mają zaszczyt uczestniczyć w opracowaniu wytycznych dla krajów UE.

Odsłony: 146 Komentarz (0)

Czytaj więcej

Więcej artykułów…