Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


Zakończenie Projektu SMACKER

Projekt SMACKER rozpoczął się w 2019 roku w celu poprawy mobilności na obszarach peryferyjnych  i wiejskich w Europie Środkowej. Opierając się na czterech filarach – zrozumieniu, uczestnictwie, działaniu, innowacji – i interaktywnej nieprzerwanej współpracy ponadnarodowej, SMACKER wspomógł lokalne społeczności w sześciu obszarach pilotażowych przeprojektowując usługi transportowe w oparciu na rzeczywistych potrzebach użytkowników, koordynując proces współprojektowania pomiędzy lokalnymi partnerami a intersariuszami.

Projekt został dofinansowany kwotą 2.1 miliona Euro i zaangażował dziewięciu partnerów z sześciu krajów europejskich, koordynowany przez SRM Reti w Mobilita – Zarząd Transportu Publicznego Gminy i obszaru metropolitarnego Bolonii.

SMACKER wprowadził usługi transportowe reagujące na popyt w obszarach o niskiej gęstości zaludnienia i  peryferyjnych łącząc system lokalny z transeuropejską siecią transportową oraz opracował i wdrożył kampanie na rzecz zmiany zachowań, aby zachęcić ludzi do używania usług transportu publicznego zamiast własnego samochodu. Sześć akcji pilotażowych zostało poprowadzonych i bliskiej współpracy z odpowiednimi Forami Lokalnej Mobilności wraz z udziałem instytucji, osoby nie będące ekspertami oraz praktycy z poszczególnych obszarów: regionu Bolonii Apenińskiej we Włoszech, Miasta Gdynia w Polsce, gminy Praga-Sychdol w Republice Czeskiej, obszaru wiejskiego z regionu Pomuruje w Słowenii, Miasta Budapeszt z Węgier oraz obszaru górskiego regionu Tyrolu wschodniego w Austrii.

SMACKER zwielokrotnił także swoje wpływy poprzez wdrożenie dziesięciu niepartnerskich instytucji zainteresowanych wynikami projektu „Rozszerzony Program Transferowy”, który zapewnił pomoc techniczną dla regionów „obserwujących”, aby skorzystały z doświadczenia SMACKER podczas przygotowywania planu działania w kierunku rozwoju/ulepszenia rozwiązań dotyczących transportu reagującego na popyt na ich terytorium.

Po trzech latach intensywnej pracy oraz po pomyślnym pokonaniu wyzwań stawianych przez pandemię COVID19, która opóźniła niektóre działania jednak nie przeszkodziła w pełnym osiągnięciu celów projektu, SMACKER jest obecnie na ostatnim etapie: wszelkie działania zakończa się 30 czerwca 2022 roku, natomiast jego dorobek pozostanie dostępny poprzez wskazówki SMACKER – dostosowane do potrzeb użytkowników, dostawców usług transportu publicznego, władz politycznych, biznesu i przedsiębiorstw – oraz poprzez skrzynkę narzędziowa projektu dostępną na stronie https://www.smacker-toolbox.eu/.

Ten zapis oraz wyniki głównego projektu zostały zaprezentowane podczas finałowej konferencji SMACKER, która odbyła się 24 maja 2022 roku w Wiedniu. To wydarzenie publiczne, w którym wzięło udział ponad 60 osób z różnych krajów europejskich, było okazją dla partnerów projektu, mówców i uczestników do dyskusji na temat wyników sześciu obszarów pilotażowych SMACKER oraz o dziesięciu regionach obserwujących, a także do przeanalizowania osiągnięć projektu poprzez interpretację wykwalifikowanych, kluczowych intersariuszy i ekspertów, którzy tworzą dodatkowa warstwę zarządzania reprezentowaną przez Partnerstwo Jakości SMACKER dla płynnego zarządzania mobilnością.

Pełna informacja dostępna jest na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."