Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Zadanie G3.3 System preselekcji wagowej dla pojazdów ciężarowych

Gdynia jest miastem portowym z dużym natężeniem ruchu samochodów ciężarowych. Obciążenie środowiska w mieście oraz koszt szkód drogowych spowodowanych przeładowanymi ciężarówkami są znaczne. Innowacyjny system ważenia, oparty na nowoczesnych technologiach, zidentyfikuje przeciążone pojazdy "w ruchu" i umożliwi egzekwowane środków na naprawy dróg przez miasto.

Oczekuje się, że dzięki temu systemowi nastąpi zmniejszenie kosztów utrzymania dróg o 15% i zmniejszenie liczby przeładowanych ciężarówek na drogach miejskich o 90%.

Główne cele zadania

 • Przygotowanie studium wykonalności dla ograniczenia dostępu pojazdów ciężkich oraz przeciążonych,
 • Wprowadzenie systemu ważenia pojazdów w ruchu w jednym punkcie wjazdowym do miasta,
 • Obniżenie kosztów utrzymania dróg spowodowanych przeładowanymi samochodami ciężarowymi na kontrolowanych drogach o 15%,
 • Zmniejszenie liczby przeładowanych ciężarówek na drogach miejskich (o 90% na kontrolowanych drogach) w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i hałasu oraz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach,
 • Podzielenie się doświadczeniami z innymi, polskimi miastami.

Stan istniejący

Koszt naprawy uszkodzeń w nawierzchni drogi i prac remontowych mostów i wiaduktów oszacowano w 2010 roku na 14 mln zł (ponad 3 mln euro). Nawierzchnia dróg jest uszkadzana głównie przez ciężarówki jeżdżące pomiędzy portem, a innymi częściami miasta. Pojazdy te przyczyniają się nie tylko do uszkodzenia nawierzchni i wysokiego rocznego kosztu ich utrzymania, ale również do wysokiego poziomu hałasu, znacznie zmniejszając jakość życia mieszkańców miasta.

Obecnie, nie ma tego rodzaju systemu preselekcji w Gdyni lub w regionie. Takie systemy są innowacyjne w Polsce i dopiero zaczynają być wdrażane w kilku miastach.

Docelowo, system preselekcji w Gdyni, jako jeden z pierwszych w Polsce, ma wprowadzony być na wszystkich drogach wlotowych do miasta. System ten będzie uzupełnieniem systemu TRISTAR. Umożliwi to ważenie pojazdów w ruchu i natychmiastowe przekazywanie informacji na temat tych, które przekroczyły dopuszczalne obciążenie do Centrum Zarządzania Ruchem. Informacja ta zostanie również przesłana do GITD, który będzie mógł nakładać grzywny.

Działania w ramach CIVITAS DYN@MO

W ramach projektu opracowane zostanie studium wykonalności dla projektu pilotażowego systemu preselekcji wagowej. Uwzględni ono również analizę możliwych lokalizacji wag. Gmina Gdynia przygotowuje procedurę przetargową na dokumentację techniczną w oparciu o badania, analizy i testy przeprowadzone przez Politechnikę Gdańską.

Główne działania w ramach przygotowania i realizacji zadania G3.3 obejmują:

 • Wybór firmy podwykonawczej, która opracowuje dokumentację techniczną projektu pilotażowego,
 • Instalacja  wagi na wyznaczonej w oparciu o studioum wykonalności lokalizacji,
 • Instalacja kamer w celu rozszerzenia funkcjonalności wag. Pomoże to zlokalizować przeciążony pojazd, automatycznie zrobić zdjęcie badanego pojazdu i wysłać go do operatora systemu w Gdyni,
 • Obraz zostanie przekazany Generalnemu Inspektoratowi Transportu Drogowego, który skieruje pojazd do punktu stacjonarnego na szczegółowe ważenie.

Oczekiwane rezultaty

Najważniejsze efekty:

 • Waga funkcjonująca w ramach systemu preselekcji na wybranej drodze dojazdowej do Gdyni,
 • Dokumentacja techniczna, która może być wykorzystana do rozbudowy systemu, a także do dzielenia się z innymi, polskimi miastami,
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania dróg o 15% i liczby przeciążonych pojazdów ciężarowych o 90%,
 • Redukcja hałasu i wibracji spowodowanych przez przeciążone pojazdy,
 • Koncepcja i analiza systemu preselekcji – rekomendacje i zestaw narzędzi dla innych miast.

Oczekiwane rezultaty w krótkiej i średniej perspektywie czasowej:

 • W przypadku pozytywnych wyników badania (95% rozpoznanych przypadków przeciążonych pojazdów) – rozbudowanie systemu,
 • Redukcja kosztów utrzymania wszystkich dróg w Gdyni,
 • Przyjęcie systemu przez całe Trójmiasto,
 • Uwrażliwianie decydentów o potrzebie zrównoważonego systemu dystrybucji towarów w Gdyni.

Oczekiwane rezultaty w średniej i długiej perspektywie czasowej:

 • Zmiana podejście firm transportowych i kierowców samochodów ciężarowych względem przeładowanych pojazdów,
 • Planowanie i realizacja centrum konsolidacji ładunków z dystrybucją towarów w mieście przez flotę ekologicznych pojazdów.

[zdjęcie tytułowe: © thomaslerchphoto - Fotolia.com]