Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Aarhus - miasto przyjazne pieszym

Aarhus - Dania

Aarhus położone jest w środkowo - wschodniej części Danii, w regionie Jutlandii Środkowej. Liczba ludności w mieście ma tendencję rosnącą - w 2006 roku wynosiła 228 674 mieszkańców, natomiast w roku 2011 już o ponad 21 tysięcy więcej. Aarhus jest drugim pod względem liczby ludności miastem w Danii. W mieście znajduje się ośrodek akademicki, a największą część mieszkańców stanowią osoby w wieku 20 - 30 lat. Fakt ten może mieć wpływ na wysoką mobilność mieszkańców miasta oraz ich otwartość w zakresie wyboru środka transportu

W 2007 roku, 54% rodzin mieszkających w Aarhus nie posiadała żadnego samochodu, 38% posiadało jeden samochód, dwa samochody posiadało 7% rodzin, a trzy samochody i więcej jedynie 1% ogółu. W 2011 r., statystki te były bardzo zbliżone
i różniły się maksymalnie o jeden punkt procentowy w przypadku rodzin z jednym lub dwoma samochodami. Powyższe dane wskazywać mogą na fakt, że mieszkańcy Aarhus nie postrzegają samochodu, jako symbolu sukcesu i statutu społecznego, a do codziennych podróży wybierają raczej inne środki transportu.

Piesi i rowerzyści odgrywają bardzo istotną rolę w rozwoju duńskich miast. W Aarhus można dostrzec wiele działań infrastrukturalnych i organizacyjnych, które sprzyjają pieszym, rowerzystom
i transportowi publicznemu. Działania te są efektami realizacji polityki transportowej miasta, która od 1994 r. niezmiennie stawia sobie za cel zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta.
Cel ten, pomimo że został wytyczony w ramach strategii transportowej, wpływa na wiele innych obszarów funkcjonowania miasta.

W rezultacie, można zauważyć, że przestrzeń publiczna stała się bardziej atrakcyjna dla pieszych, sprzyjająca aktywnej turystyce oraz zachęcająca do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. W centrum miasta znajduje się strefa piesza, która od roku 1994 jest powiększana o kolejne ulice. Na pierwszych dwóch zdjęciach przedstawiono deptaki nad rzeką Å, wzdłuż których znajdują się liczne kawiarnie, restauracje i punkty usługowe. Zdjęcie nr 3  przedstawia plac, który wcześniej przeznaczony był na parking samochodowy, a dziś jest miejscem spotkań, licznych festiwali i koncertów. Wzdłuż wspomnianych deptaków usytuowanych jest wiele punktów usługowych i atrakcji turystycznych (zdjęcie nr 4).

 Aarhus - Dania  Aarhus - Dania

Aarhus - Dania  Aarhus - Dania

Podczas corocznego festiwalu – 'Arhus Festuge', odbywającego się w Aarhus na przełomie sierpnia i września, wykorzystano przestrzeń centrum miasta w dość nietypowy sposób. Jednym z przykładów jest plac Store Torv na co dzień będący miejscem spotkań, który podczas festiwalu posłużył jako miejsce do wykonania olbrzymiego ulicznego trójwymiarowego malowidła. Obraz powstawał przez kilka dni na oczach mieszkańców i turystów, a efektem końcowym było drzewo na skraju przepaści, które można była zobaczyć w wymiarze 3D dzięki wykorzystaniu dodatkowego sprzętu.

 Aarhus - Dania  Aarhus - Dania  Aarhus - Dania

www.metanamorph.com, Edgar Mueller

Kolejnym ciekawym projektem było przekształcenie placu sąsiadującego z przystankiem autobusowym w plażę, na której umieszczono siedziska, bar, natryski i scenę. Odbywały się tam liczne koncerty i występy kabaretowe. Park przed Filharmonią zamieniono na liczne boiska do gry, atrakcje dla dzieci i labirynt.

Aarhus - Dania  Aarhus - Dania

Aarhus - Dania  Aarhus - Dania

Aarhus - Dania  Aarhus - Dania

 

Piesi w polityce transportowej Aarhus

Ustanowiony w 1994 roku kierunek rozwoju systemu transportu w Aarhus zakładał, że struktura centrum miasta podzielona jest z uwzględnieniem uprzywilejowanego w danej strefie użytkownika ruchu.

Aarhus - Dania

W rezultacie, w centrum miasta zlokalizowane są liczne atrakcje turystyczne, obiekty historyczne, funkcje usługowe i miejsca pracy. Ze względu na charakter tego obszaru, został on zakwalifikowany, jako obszar pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego (oznaczony na rysunku nr 1 kolorem zielonym). Wokół strefy pieszej założono rozwój sieci dróg rowerowych - zazwyczaj jednokierunkowych (oznaczonych na rysunku nr 1 kolorem żółtym). Poprzez centrum miasta przebiega trasa transportu zbiorowego (oznaczona na rysunku nr 1 kolorem pomarańczowym). Kolorem szarym oznaczona została tzw. wewnętrzna obwodnica miasta z miejscami dostępu do centrum.

Centrum miasta podzielone jest na cztery części poprzez rzekę Å oraz trasę transportu zbiorowego. Ruch samochodowy zorganizowany jest w tym obszarze w taki sposób, aby kierowca samochodu, chcąc udać się z jednej części centrum do innej nie mógł przejechać przez centrum, lecz był zmuszony cofnąć się na wewnętrzną obwodnicę miasta. Celem tej organizacji ruchu jest z jednej strony utrudnienie lub uniemożliwienie przejazdu samochodów przez centrum miasta, a z drugiej strony nieblokowanie wjazdu kierowcom udającym się do miejsc pracy lub atrakcji turystycznych. W tym celu, wyznaczono główne punkty dostępu do centrum miasta oraz zastosowano specjalne oznakowanie mające na celu utrudnienie wjazdu do centrum np. drogi jednokierunkowe i zakazy skrętów.

W 1994 r., centrum miasta (rys. nr 1) stanowiły:
a) trzy ulice stanowiące przestrzeń pieszą (kolor zielony),
b) parking samochodowy ,
c) rzeka Å (kolor niebieski), która w przeważającej części była zakryta,
d) główny ciąg transportu publicznego (kolor pomarańczowy).

Docelowy układ organizacji ruchu (rys.nr 2) zakładał:
a) całkowite odkrycie rzeki Å aż do ujścia rzeki w porcie,
b) powiększenie strefy pieszej,
c) zamknięcie parkingu samochodowego w sąsiedztwie tej strefy i przeznaczenie tego miejsca na plac.

Zakładany plan zrealizowano prawie całkowicie, a w rezultacie:
a) przestrzeń piesza została powiększona zgodnie z przedstawionym schematem;
b) priorytetowe ciągi rowerowe zostały wyposażone w infrastrukturę rowerową, która wciąż jest rozbudowywana;
c) rzeka Å została w przeważającej części odkryta - trwają prace nad ostatnim odcinkiem rzeki (ujście do morza).

Aarhus - DaniaAarhus - Dania

 

www.metanamorph.com
www.kommune.eniro.dk/danmarkskort/

[zdjęcie tytułowe: © Ciaobucarest - Fotolia.com]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: