Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Dotacja do zakupu roweru cargo

 loga

 

 23 czerwca Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup roweru towarowego. Jest to pierwsza tego typu dotacja w Polsce. Zgodnie z zapisami uchwały osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gdyni, które dokonają zakupu roweru towarowego (rower ze skrzynią do przewozu towarów lub osób) będą mogły otrzymać zwrot części kosztów - 50% wartości zakupionego roweru, jednak nie więcej niż 5 000 zł. W tegorocznej puli na ten cel znajduje się 50 000 zł w ramach pilotażu projektu CityChangerCargoBike, realizowanego w Gdyni w okresie IX 2018 - VIII 2021, dofinansowanego z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

„Rowery towarowe dały się już poznać w Gdyni jako ekologiczny środek transportu pozwalający przewozić dzieci, towary, realizować dostawy, jak i promować rozmaite projekty. Liczba gdynian zapisanych w kolejce do wypożyczalni rowerów cargo na najbliższe tygodnie pokazuje, jak duże jest zainteresowanie tymi pojazdami.” – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Zgodnie z założeniami Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni celem miasta jest „Dążenie do poprawy jakości środowiska naturalnego, poprzez działania w zakresie równoważenia transportu – zwiększanie udziału niskoemisyjnych środków transportu oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w transporcie”. Przyznawanie dotacji i wspieranie logistyki rowerowej jest wyrazem wsparcia i propagowania ekologicznej formy transportu, jaką stanowią rowery towarowe, przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza i klimatu oraz zmniejszenia hałasu. Pojazdy te mogą zastąpić samochód w wielu sytuacjach, zwłaszcza na krótkich miejskich dystansach.

Z ankiet ewaluacyjnych osób wypożyczających rowery cargo wynika, że 100% z nich jest zadowolonych z użytkowania tego pojazdu, połowa rozważa jego zakup, a dla 92% wypożyczających poziom dofinansowania zakupu na poziomie 50% skłoniłby ich do nabycia roweru cargo.

Uchwała wejdzie w życie po zaopiniowaniu przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Szczegóły dotyczące składania wniosków o dotację pojawią się na stronie
www.gdynia.pl oraz www.mobilnagdynia.pl w lipcu.

Z okazji przyjęcia uchwały gdyńscy radni mieli okazję testować rower towarowy - wrażenia były bardzo pozytywne. Przed Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, w którym odbywała się XX sesja Rady Miasta zorganizowana została akcja #testujeMYcargo. 

Zadanie realizowane w ramach projektu CityChangerCargoBike. Finansowanie ze środków Programu Ramowego Unii Europejskej Horyzont 2020.105538949 291801878618556 6048090826677939137 n

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni - p. Joanna Zielińska 

ASzpajer

 Radna Miejska - p. Anna Szpajer

105597507 607607566535880 5060734131918392760 n

Radni podczas zapoznawania się z rowerem towarowym

105769029 600674664186129 5347461153647208545 n

 Radny Ireneusz Trojanowicz

105615022 761207851379949 1415689339604606028 n

 Radny Lechosław Dzierżak

105596930 215199286186844 3437373655846575643 n

 Radni podczas zapoznawania się z rowerem towarowym

105494734 609940582959046 1436419998422647995 n

XX Sesja Rady Miasta Gdyni

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: