Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Innowacyjna sieć elektromobilności w Koprivnicy

10421445 829785070448137 1835831679407398524 n

Nasze miasto partnerskie w projekcie CIVITAS DYN@MO – Koprivnica (Chorwacja), w grudniu 2014 roku uruchomiła pierwszą sieć publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz system car-sharing pojazdów elektrycznych dla jednostek miejskich. Miasto ma nadzieję, że jego nowa sieć elektromobilności zmniejszy emisję gazów cieplarnianych floty i koszty operacyjne. Koprivnica, dzięki temu projektowi, stała się krajowym pionierem w rozwoju infrastruktury dla czystych i energooszczędnych pojazdów.

Projekt stworzenia nowej sieci elektromobilności w Koprivnicy rozpoczął się w 2013 roku i został zrealizowany dzięki finansowaniu z Chorwackiego Funduszu Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej (EPEEF) oraz Programu Elektromobilności krajowego dostawcy energii elektrycznej HEP (ELEN). Oba te źródła pokryły 1/3 kosztów zakupu pojazdów elektrycznych, reszta środków pochodzi z projektu CIVITAS DYN@MO oraz budżetu miasta.

Pięć stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV) zostało zainstalowanych w ramach programu ELEN w różnych punktach miasta. Koszt ich montażu wyniósł 200000 €. Lokalizacje obejmują główny budynek urzędu miasta i spółek komunalnych, jak również, siedziby ważnych, lokalnych firm oraz siedzibę przedsiębiorstwa HEP. Aby wspomóc budowanie "zielonej" floty komunalnej, Koprivnica zakupiła za 186000 € 1 pojazd hybrydowy, 1 hybrydowo-elektryczny oraz 5 typowo elektrycznych.

Nowy system car-sharing, który kosztował 14000 € jest wykorzystywany przez 200 pracowników z administracji miasta, przedsiębiorstw komunalnych i instytucji. System opiera się na stronie internetowej i zakłada możliwość korzystania z pojazdów elektrycznych i hybrydowych należących do miasta oraz osób prywatnych. Rozwiązanie to ma na celu uczynienie korzystania z tego systemu bardziej opłacalnym. Poprzez wdrożenie systemu car-sharing ma być zmniejszona ogólna liczba pojazdów będących własnością instytucji publicznych i spółek komunalnych. Ponadto, starsze samochody floty miasta będą stopniowo zastępowane przez czystsze i bardziej oszczędne modele. Krótkoterminowym celem Koprivnicy jest zmniejszenie kosztów eksploatacji floty miasta o 24%, a następnie redukcji emisji gazów wynikających z jej użytkowania o 27% do końca 2016 roku.

System car-sharing, w tym wszystkie samochody we flocie miasta były testowane w lipcu i sierpniu 2015 roku. System jest w pełni funkcjonalny od września 2015 roku. W najbliższym czasie miasto planuje zachęcić inne firmy do zakupu pojazdów elektrycznych i hybrydowych, aby przynajmniej podwoić liczbę tego rodzaju samochodów w całej Koprivnicy.

Korzyści płynące z systemu

  • Znaczna oszczędność na kosztach paliwa. Każdy z samochodów elektrycznych przejechał więcej niż 6 000 km i zaoszczędził już ok. 3 200 €.
  • Redukcja emisji CO2. Oba pojazdy hybrydowe przejechały ponad 40 000 km. Według dostępnych statystyk, konwencjonalne samochody tej samej wielkości, wyprodukowałyby 7 000 kg CO2. Pojazd hybrydowy produkuje 15-35% mniej CO2 w mieście i 25-55% poza miastem.
  • W Koprivnicy powstał pierwszy w Chorwacji system publicznych punktów ładowania pojazdów.
  • System car-sharing powstał z udziałem pięciu pojazdów elektrycznych oraz dwóch hybrydowych.
  • 200 pracowników zostało przeszkolonych w obsłudze nowych pojazdów oraz systemu car-sharing.

"Chociaż minęło zaledwie kilkanaście miesięcy, od kiedy realizujemy ten projekt, widzimy korzystną tendencję zmniejszania kosztów operacyjnych i utrzymania pojazdów. Mimo to, jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski na podstawie tego, że wyniki są obiecujące." mówi Nebojša Kalanj z projektu CIVITAS DYN@MO.

Przełom w rozwoju elektromobilności w Chrorwacji był dużym wyzwaniem. Wybór pojazdów na rynku był niewielki, a lokalne przepisy niedostosowane do sytuacji. Pomimo wielu wyzwań i napotkanych problemów, inicjatywa okazała się sukcesem.

Według Koprivnicy istnieją trzy, ważne kwestie dla miast, które chcą wdrożyć podobną sieć. Po pierwsze, jest to praca w partnerstwie z lokalnymi interesariuszami od samego początku, wspólne ustalenie potrzeb i celów współpracy. Warto utrzymywać tą współpracę również przy innych zadaniach, nie tylko przy tym konkretnym. Po drugie, ważna jest informacja dla mieszkańców. Powinni oni być o wszystkim informowani, a ich opinie potraktowane jako cenne źródło inspiracji i wiedzy. I po trzecie, należy rozważyć możliwość połączenia się z innymi miastami w regionie i zachęcić ich do udziału w sieci. Umożliwi to użytkownikom e-samochodów podróżować na większą skalę.

Synergia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i krajowego dostawcy energii, którzy byli chętni do wdrożenia rozwiązań w dziedzinie elektromobilności, okazały się korzystne dla wszystkich stron. Dla miasta początkowe koszty były znacznie niższe, dzięki zewnętrznemu wsparciu finansowemu. W zamian za to, partnerzy otrzymali możliwość przetestowania nowych rozwiązań i przyczynili się do osiągnięcia własnych celów we wdrażaniu innowacyjnych technologii.

Monitorowanie i ewaluacja dostarczy cennych danych dla tych partnerów i przyszłych użytkowników. System jest bardzo intensywnie promowany przez sieć miast CIVINET Słowenia-Chorwacja i zyskuje na popularności w całej Europie.

* Koprivnica – miasto w północno-zachodniej części Chorwacji liczące 31000 mieszkańców, znane jako najbardziej rowerowe miasto w tym kraju. Koprivnica jest także edukacyjnym, kulturalnym i przemysłowym centrum o znaczeniu regionalnym. Aktywna polityka zrównoważonej mobilności i duże zaangażowanie władz miasta spowodowały wysoki procent rowerzystów i pieszych w centrum miasta. Jako miasto demonstracyjne CIVITAS DYN@MO - projektu dot. mobilności miejskiej współfinansowanego przez UE, Koprivnica opracowuje obecnie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (pierwszy w Chorwacji) i pierwszy system transportu publicznego, który w dużym stopniu opiera się na autobusach elektrycznych.

10947374 442826089207131 3480582396735480822 o

[fot. z profilu Facebook - CIVITAS DYN@MO Koprivnica]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: