Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Zrównoważona Mobilność Miejska dla metropolii

Al Pilsudskiego

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot został wybrany, obok pięciu innych ośrodków miejskich w Polsce, do wzięcia udziału w pilotażu w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP). Podczas ostatniego posiedzenia zarządu OMGGS powołano zespół do jego przygotowania. Plan zakłada poprawę skuteczności i wydajności systemu mobilności oraz zapewnienie jego integracji z rozwojem miejskim i terytorialnym przy jednoczesnych zaangażowaniu mieszkańców.

Gdynia, jako jedno z pierwszych dużych miast w Polsce, stworzyła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który w 2016 roku został przyjęty przez Radę Miasta Gdyni. Teraz zrównoważone podejście do zagadnień mobilności i planowania transportu będzie opracowywane dla całego obszaru metropolitalnego. Wszystko po to, aby mimo zmiany stylu życia mieszkańców, transportowych nawyków oraz wzrostu liczby samochodów, jakość życia wzrastała, a między ruchem pieszym, rowerowym, samochodowym i komunikacją miejską została zachowana harmonia.

- Obecnie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej" jako dokument strategiczny posiadają Gdynia i Gdańsk. Opracowanie planu dla całej metropolii jest niebywałą okazją do włączenia pozostałych miast i powiatów w ten nastawiony na partycypację społeczną proces równoważenia transportu, poprzez zachęcanie do ruchu pieszego, rowerowego, poruszania się transportem zbiorowym i współdzielonym przy jednoczesnym regulowaniu ruchu samochodowego – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Jednym z dwóch kierowników projektu została Alicja Pawłowska z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

- Podczas opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni (2016-2025), wyznaczyliśmy sobie cel „Zintegrowane planowanie systemu transportowego i mobilności na poziomie metropolitalnym", co jasno wskazuje na świadomość konieczności działania nie tylko w obrębie naszego miasta. Dla osiągnięcia efektywnego systemu transportowego kluczowe jest wypracowanie procesu planowania obejmującego cały obszar funkcjonalny naszego obszaru metropolitalnego, odzwierciedlającego codzienne podróże mieszkańców metropolii – mówi Alicja Pawłowska z gdyńskiego ZDiZ.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) jest narzędziem planowania strategicznego obejmującym długoterminową wizję systemu mobilności miejskiej, który ma na celu osiągnięcie zestawu celów środowiskowych, gospodarczych i społecznych. Podejście SUMP zachęca do bliższej współpracy między różnymi poziomami instytucjonalnymi, a także wzmocnionej współpracy między sąsiadującymi obszarami miejskimi. Kładzie też szczególny nacisk na zaangażowanie mieszkańców.

Celem pilotażu jest zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy, transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zakres pilotażu obejmuje współpracę z ekspertami Inicjatywy Jaspers przy przygotowaniu, a także udziale w cyklu sesji warsztatowych przedstawiających wyniki tej współpracy.

W całym przedsięwzięciu pilotażowym bierze udział 37 obszarów miejskich, miast i gmin, natomiast bezpośrednią współpracą z ekspertami Inicjatywy Jaspers objętych zostało pięć miast i obszarów funkcjonalnych w Polsce - obok OMGGS, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Subregion Centralny Województwa Śląskiego, Konin i Rawicz.

Jaspers (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich) jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, mającym na celu udzielenie państwom członkowskim UE z Europy Środkowej i Wschodniej pomocy w przygotowaniu projektów ubiegających się o wsparcie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Inicjatywa swoimi działaniami obejmuje wszystkie państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 roku. Wsparcie Jaspers ma charakter wyłącznie doradczy, nie wiąże się z jakąkolwiek pomocą finansową.

Skład stałego Zespołu ds. opracowania SUMP:

  • kierownictwo projektu: Alicja Pawłowska z ZDiZ w Gdyni oraz Karolina Orcholska z GZDIZ,
  • Przedstawiciele miast (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Rumia, Malbork, Władysławowo, Pruszcz Gdański, Żukowo, Kartuzy, Puck, Wejherowo) i powiatów (gdański, kartuski, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, tczewski, wejherowski),
  • Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej,
  • Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego,
  • Uniwersytet Gdański,
  • Politechnika Gdańska,
  • Tomasz Mackun – ekspert w zakresie transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • dr Marcin Wołek – ekspert w zakresie transportu i planów zrównoważonej mobilności miejskiej.

Pierwszy etap przygotowania planu ma zostać ukończony do końca 2019 roku. Koordynatorem pilotażu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Czas jego trwania szacowany jest na 2 lata. Jest to niezbędny czas na stworzenie dobrej jakości planu mobilności.

Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl
Źródło: gdynia.pl 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: